Algemeen bestuur stelt begroting voor 2023 vast: onze belastingtarieven stijgen per saldo vrijwel niet


18 november 2022

Ook in 2023 zetten we ons als waterschap maximaal in om inwoners van Oost-Brabant te beschermen tegen overstromingen uit de Maas, overlast door piekbuien en gevolgen van droogte. En om het water nog schoner te maken door bijvoorbeeld onze rioolwaterzuiveringsinstallaties aan te passen. De verwachte kostenstijging van 7 miljoen die hiervoor nodig is, komt mede dankzij duurzame investeringen, maar beperkt terecht bij de inwoners van ons waterschap.

Dijkgraaf Mario Jacobs: “Investeren in duurzaamheid loont. We hebben de kostenstijging zo laag mogelijk kunnen houden voor onze inwoners en bedrijven. Onder andere dankzij duurzame investeringen in zonneweides, productie en verkoop van biogas en innovatieve zuiveringsmethoden op onze rioolwaterzuiveringen kunnen we de belastingtarieven voor onze inwoners per saldo vrijwel gelijk houden met dit jaar. Daar zijn we erg blij mee want de dagelijkse lasten zijn voor iedereen al erg toegenomen”.

Duurzame investeringen

Om de grote en belangrijke taken van ons waterschap te kunnen realiseren, begroten we de totale kosten voor 2023 op € 142 miljoen. In 2022 was dit € 135 miljoen. Dit geld investeren we in waterveiligheid, een klimaatbestendig en gezond watersysteem en schoon water. Dankzij duurzame investeringen, die geld opleveren, hoeven we de belastingtarieven maar beperkt aan te passen. Dit betekent voor onze inwoners dat bij een gelijkblijvende WOZ-waarde van hun woning de belasting vrijwel gelijk is aan vorig jaar.

Begroting

Op vrijdag 18 november stemde ons algemeen bestuur in met de begroting voor 2023. In de begroting staan de belangrijkste activiteiten voor 2023 en het geld dat we daaraan besteden. Deze begroting bepaalt wat alle inwoners en bedrijven in ons werkgebied in 2023 aan waterschapsbelasting moeten betalen.

Bekijk de begroting voor 2023 in één oogopslag (pdf, 318 kB)

Waarom betalen we waterschapsbelasting?

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice