Waterschap Aa en Maas start incidenteel maaionderhoud


29 maart 2022

Vanaf 1 april starten we incidenteel met maaien. Hierbij houden we nadrukkelijk rekening met het broedseizoen. Het jaarlijks maaionderhoud is nodig om te voorkomen dat sloten en beken dichtgroeien. Dit gebeurt grotendeels in twee grote maairondes later in het jaar. Om het waterpeil goed te reguleren, ontkomen we er niet aan om op sommige plekken al vroeg in het voorjaar te maaien. We letten daarbij o.a. goed op dat we geen broedende vogels verstoren.

Regelmatig maaien voorkomt dat sloten en beken dichtslibben en zorgt ervoor dat het water schoon en gezond blijft. Zo kunnen we water blijven aanvoeren naar plekken waar het te droog is en voorkomen we overlast bij extreme regenval.  Met ons onderhoud houden we rekening met de natuur om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen.

Hoe houden we rekening  met de natuur?

Tijdens het broedseizoen maaien we alleen waar hoogstnoodzakelijk en we houden ons aan de protocollen volgens de Wet Natuurbescherming.  In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat we dieren de tijd geven om te vluchten. Dat doe we door extra langzaam te rijden en van binnen naar buiten te werken. Jonge dieren die verstopt liggen in het gras worden gespaard door er omheen te werken of in het uiterste geval te verplaatsen. Dit laatste doen we zonder directe aanraking om te voorkomen dat dieren worden verstoten door moeder. Wat materieel betreft zorgen we dat het zo diervriendelijk mogelijk is (in ieder geval niets met zuigende werking en geen sleepmessen onder maaiboten).

Wat betekent het voor grondeigenaren aan een sloot?

We huren aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.

Geen obstakels binnen 5 meter van de sloot

Voor de onderhoudswerkzaamheden hanteren we een beschermingszone van 5 meter breed. Dit is een strook naast de sloot of beek, die we gebruiken om de sloot te maaien en voor het inspecteren van de stabiliteit van de oevers. Om de onderhoudsmachine niet te hinderen mogen er geen obstakels in de beschermingszone staan.

Meer informatie en op de hoogte blijven