Start werkzaamheden herinrichting beekdal Aa en Kleine Aa


10 maart 2022

Waterschap Aa en Maas start eind maart met de werkzaamheden voor de herinrichting van het beekdal Aa en Kleine Aa in Asten en Someren. Over een traject van ruim 8 kilometer voeren we maatregelen uit voor een klimaatbestendiger en natuurvriendelijker beekdal. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2022.

"Ik ben blij dat we nu van de voorbereiding naar de uitvoering gaan in dit project", zegt Ernest de Groot, dagelijks bestuurslid van waterschap Aa en Maas. "Er wordt straks een robuuster, natuurlijker watersysteem gerealiseerd dat voor boeren, burgers en natuur een verbetering betekent."

Aannemer Van den Biggelaar Grond- en waterbouw BV voert de werkzaamheden uit in opdracht van het waterschap. Ter voorbereiding op de werkzaamheden verwijdert de aannemer momenteel het groen in het toekomstige tracé van de Aa. Juist nu bomen nog niet in blad staan, kan de aannemer de bomen goed inspecteren en flora en fauna geen onbedoelde schade toebrengen. Er zal eind dit jaar vier hectare terug worden aangeplant. De aannemer start dan eind maart gefaseerd met de grond- en inrichtingswerkzaamheden op een aantal locaties.

Grond- en inrichtingswerkzaamheden

De grootste klus vormt het aanpassen van het beekprofiel van de Aa. Eén zijde van de beek krijgt een schuin talud (helling) met veel begroeiing, voor de natuurvriendelijke inrichting. Aan de andere zijde komt een piekbed, zodat er voldoende ruimte is om het water bij hevige regenbuien tijdelijk in het gebied af te voeren. Waar ruimte is, wordt de Aa wat breder. Ook zullen de Aa en de Kleine Aa weer meer gaan kronkelen, oftewel meanderen. Voor de natuurvriendelijke inrichting worden in de Aa onder meer vijf stuwen vispasseerbaar gemaakt. Ten noorden van Starkriet komt een nieuwe bosbeek, zodat vissen zich van de Aa naar de Eeuwselse loop kunnen verplaatsen. Meer beweegruimte is goed voor de biodiversiteit. Dit overzicht geeft een goed beeld van waar en welke maatregelen worden uitgevoerd.

Plattegrond_Praatplaat_Aa_Kleine_Aa

Veilig werken

Tijdens de werkzaamheden zijn er veel grondtransporten van en naar het projectgebied. Om dit transport veilig te laten verlopen zal het soms nodig zijn tijdelijke verkeersmaatregelen te plaatsen, of het verkeer te laten begeleiden door een verkeersregelaar. Direct omwonenden in en rondom het projectgebied ontvangen dan een informatiebrief van de aannemer. Bezoekers in het projectgebied worden erop geattendeerd via informatieborden. Ook zet de aannemer de BouwApp in om de omgeving op de hoogte houden van de werkzaamheden en de planning. Die is gratis te downloaden via de Appstore of Playstore. Zoek in de app op  ‘Beekdalontwikkeling’ en klik op volgen. Dan ontvang je automatisch alle updates over het project. Ook kun je via die weg contact opnemen met de aannemer.

Inloopsessie voor belangstellenden

Wil je meer weten over het project of de werkzaamheden? Voor omwonenden en belangstellenden is er een inloopsessie op woensdag 23 maart van 14.00 – 20.00 uur aan de Kanaalstraat 101b te Someren. De omgevingsmanagers van het waterschap en de aannemer en de gebiedsbeheerder van het waterschap zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Deze locatie is tevens de uitvalsbasis voor de aannemer in het gebied zolang de werkzaamheden duren.

Meer informatie

Meer weten over het project Beekdalontwikkeling Aa en Kleine Aa? Neem een kijkje op de projectpagina www.aaenmaas.nl/beekdalzuid. Daar kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Dit project is gefinancierd met steun van provincie Noord-Brabant en de EU.

logo_pnb_en_eu_pop3_jpg


Vragen over dit bericht? Neem contact op met:

Ingrid Rijkers

Functie
Projectmanager
Telefoon
06-20 84 45 41
E-mail
irijkers@aaenmaas.nl

Tessa Kleuskens

Functie
Communicatieadviseur
Telefoon
06-28 03 62 07
E-mail
tkleuskens@aaenmaas.nl