Klimaatrobuuste en natuurvriendelijke Beekerloop


9 maart 2022

Op woensdag 9 maart 2022 onthulden dagelijks bestuurslid Ernest de Groot van Waterschap Aa en Maas en wethouder John Bankers van gemeente Asten het bouwbord voor de herinrichting van de Beekerloop. Dit vormde het startsein voor de werkzaamheden om tot een klimaatrobuuste en natuurvriendelijke inrichting van het gebied te komen.

Minder wateroverlast

De Beekerloop voert water af en heeft een ecologische functie. Op de waterloop is een rioolwateroverstort aangesloten. Valt er in een korte periode veel regen, dan stroomt het riool vol en opent de noodklep. De woonwijk vlakbij de Beekerloop heeft daardoor soms overlast van water. Wethouder Bankers: “De wateroverlast in de Sterrenwijk en op het industrieterrein in 2016 ligt nog vers in ons geheugen. Als gemeente Asten hebben wij actief de samenwerking gezocht met waterschap Aa en Maas om de waterproblematiek te verminderen. Wij zijn blij dat de werkzaamheden nu van start kunnen gaan en wateroverlast voor deze en andere wijken in de toekomst wordt beperkt.”

20220309_134008
Vlnr Wethouder John Bankers en db-lid Ernest de Groot

Maatregelen

Door het vergroten van de duikers, automatiseren van de stuwen en verbreden van de Beekerloop, zorgt het waterschap ervoor dat de wateroverlast bij piekbuien zowel in bebouwd gebied als in landelijk gebied vermindert. Ernest de Groot: “Tegelijkertijd versterken we de ecologie door aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verbeteren van de vispasseerbaarheid van de Beekerloop. Een win-win situatie dus. Ik ben blij dat we na de gedegen voorbereiding het project Beekerloop nu echt kunnen uitvoeren.”

Voorbereidingen

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels begonnen. De firma Van den Biggelaar Grond- en waterbouw voert de werkzaamheden uit. Om onder meer de waterloop te verbreden, zijn afgelopen week 11 bomen gekapt. Dit gebeurt nu zodat vogels in het broedseizoen niet worden verstoord. Deze bomen worden ruim gecompenseerd. Een dubbel aantal bomen, planten we terug aan de Linnen, nabij de Beekerloop aan de Koestraat en op de hoek Nobisweg en Ommelseweg. Vanaf mei start dan het grond- en inrichtingswerk.

Inloopbijeenkomst

De totale werkzaamheden van de herinrichting moeten in december 2022 zijn afgerond. Wil je meer weten? Loop dan binnen bij de inloopbijeenkomst op 12 april 2022 tussen 16.00 en 20.00 uur bij het gemeentehuis in Asten. Je kunt daar de plannen bekijken en vragen stellen over het werk.

Op de hoogte blijven via Bouwapp

Volg de werkzaamheden van de aannemer via ‘de BouwApp’. Download deze op je smartphone via de App- of playstore. Te herkennen aan het gele helmpje. Zoek in de app naar: Beekerloop Asten en daar vind je de planning, updates van de aannemer, doel van het werk en een contactknop. Je kunt ook via deze weg vragen stellen aan de aannemer.

Meer informatie

Op www.aaenmaas.nl/beekerloop vind je het overzicht met de maatregelen en waar we aan de slag gaan. Meld je dan ook direct aan voor de digitale nieuwsbrief.

Schets_Praatplaat_Beekerloop-01