Pomp Sambeekse Uitwatering aangezet tegen droogte


21 juni 2022

Het wordt weer warmer en droger. Daarom hebben we de pomp bij de Sambeekse Uitwatering aangezet. Hiermee blijven we het achterliggende gebied (Oeffeltse Raam) van water voorzien. Sinds 2019 plaatsen we deze pomp iedere zomer om in droge periodes water vanuit de Maas het gebied in te pompen.

Door de droogte zakt het water in sloten en beken snel. Het is belangrijk dat deze niet droogvallen. Met deze pomp tussen de Maas en de Sambeekse Uitwatering kunnen we het achterliggende gebied (Oeffeltse Raam) van water blijven voorzien. En de extra wateraanvoer door de pomp geeft nog meer voordelen. Hiermee vullen we namelijk ook grondwater aan en we houden het ook langer op peil. Daarnaast voorkomen we met deze wateraanvoer vissterfte en schade aan bijzondere soorten die in het gebied leven, zoals de Kokerjuffer, de Rivierdonderpad en de Bosbeekjuffer. Deze laatste, zeldzame soort is een goed voorbeeld dat de inzet van de pomp zijn vruchten afwerpt. De Bosbeekjuffer kan zich namelijk niet vestigen in drooggevallen beken.

Sambeekse Uitwatering_2
Pomp bij de Sambeekse Uitwatering

Voorheen werd op deze plek het water volop naar de Maas afgevoerd. Nu de pomp in werking is, pompen we het water precies de andere kant op: dus vanuit de Maas weer het landelijke gebied in.

Structurele oplossing

In het project van de herinrichting van de Oeffeltse Raam maken we op deze locatie samen met de gemeente Land van Cuijk een structurele oplossing met een pomp en een stuw. Dan kunnen we de hoeveelheid water dat we in en uit het gebied pompen, automatisch regelen. Uiteraard houden we hierbij de waterkwaliteit door van het ingelaten Maaswater goed in de gaten.