Werkzaamheden monding Campagnebeek van start


15 juli 2022

Waterschap Aa en Maas is begin juli gestart met werkzaamheden aan de Campagnebeek bij Maashees. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase pakt het waterschap de monding van de beek in de Maas aan. Er wordt onder meer stortsteen verwijderd zodat vissen de beek kunnen intrekken. Begin september zijn deze werkzaamheden naar verwachting afgerond.

In fase 2 komt ook de herinrichting van de beek aan de beurt. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het waterschap is bezig met de aankoop van de benodigde gronden hiervoor.

Wat gaat er nu gebeuren?

Naast het verwijderen van stortsteen gaat het waterschap in fase 1 ook een deel van de beek wat ondieper maken. Daardoor blijft grondwater langer in het beekdal aanwezig. Dat komt de ontwikkeling van gewenste flora ten goede. Daarnaast wordt een deel van de beek breed en ondiep gemaakt, ook wel een moerasbeek genoemd. Bij piekbuien kan hier water worden gebufferd. We doen dit project samen met Rijkswaterstaat, die 50% van de uitvoering betalen.

Ontwerp en maatregelen

Het projectplan Waterwet Campagnebeek voor fase 1, met het ontwerp en de maatregelen is online te bekijken: www.aaenmaas.nl/smakterbroek. De herinrichting van de Campagnebeek vormt onderdeel van het gebiedsproces Smakterbroek. Dit gebied ligt aan de Maas tussen Boxmeer (Noord-Brabant) en Venray (Limburg).

Gebiedsproces Smakterbroek

In 2016 kreeg Smakterbroek te maken met wateroverlast door hevige regenval, met name bij de dorpen Holthees en Smakt. Waterschap Aa en Maas heeft samen met grondeigenaren, inwoners en ondernemers in het gebied gezocht naar ruimte voor water en een goede combinatie van landbouw, wonen en natuur. Dat heeft geresulteerd in een aantal projecten om het gebied klaar te maken voor de toekomst, waaronder het project voor de herinrichting van de Campagnebeek.