Vanaf een brug het water in springen? Doe het niet!


12 juli 2022

Heerlijk om met dit warme weer een verfrissende duik te nemen. Voor veel waaghalzen is het nog spannender om vanaf een brug, stuw of hekwerk het water in te plonsen. Dat lijkt leuk, maar het is levensgevaarlijk.

Ondiep en troebel

Zeker in droge periodes staat het waterpeil lager en is het water niet overal even diep. Doordat het water vaak troebel is, kun je niet goed zien hoe (on)diep het is en of er iets op de bodem ligt. Zo kun je pijnlijk terechtkomen op een fiets of andere (scherpe) voorwerpen. Een brug of ander object is bovendien vaak hoger dan lijkt, waardoor je een flinke klap op het water kan maken. Springen is dus levensgevaarlijk.

Gevaarlijke stroming

Bovendien is het niet toegestaan bij bruggen, stuwen, aanlegsteigers en hekwerken te zwemmen. En op meer plaatsen mag je het water niet in: ook niet bij sluizen en havens. De stroming is hier vaak onverwacht en sterk. Erg gevaarlijk dus.

Zwemmen? Alleen op veilige plekken

Er zijn genoeg plekken waar je wel veilig in natuurwater kunt zwemmen en waar ook de kwaliteit van het zwemwater, hygiëne en de fysieke veiligheid gecontroleerd worden. Je vindt de locaties op www.zwemwater.nl. We adviseren je om op deze plekken een verkoelende duik te nemen.

Lees meer over zwemwater, blauwalg en botulisme.