Lekkage in oostelijke kade Kanaal van Deurne maandagavond snel gedicht


26 juli 2022

Op maandagavond 25 juli is een lekkage ontdekt in de oostelijke kade van het Kanaal van Deurne. Er vonden die dag werkzaamheden plaats voor het project Groot Onderhoud Peelkanalen. De lekkage was snel gedicht waardoor slechts een kleine hoeveelheid water vanuit het Kanaal van Deurne de Deurnsche Peel in is gestroomd. Deze week voert de aannemer herstelwerkzaamheden uit om de doorbraak dicht te maken.

Lekkage in de kade links van de geplaatste houten damwand

Snel ingrijpen

Maandagavond werd na een melding duidelijk dat er water tussen de houten damwand en de kade spoelde. Ondanks voorzorgsmaatregelen is toch een waterstroompje ontstaan tussen de damwand en de kade. Dit heeft zand meegenomen waardoor een lekkage kon ontstaan.

Medewerkers van de aannemer en het waterschap kwamen vervolgens snel in actie. Het waterschap heeft de wateraanvoer in het Kanaal van Deurne direct verlaagd en de aannemer heeft binnen een uur een grote stalen rijplaat aangebracht om de watertoevoer richting de doorbraak te blokkeren.

Nadat de werkzaamheden afgerond waren, is de aanvoer van water in het Kanaal van Deurne weer hersteld. In de loop van de avond hebben we samen met de aannemer controles uitgevoerd en geconstateerd dat er geen nieuwe lekkages ontstonden.

De stalen rijplaat verhindert het kanaalwater de Deurnsche Peel in te stromen

Beperkte hoeveelheid water

Het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel is gebaat bij voedselarm water. Het kanaalwater in het Kanaal van Deurne is afkomstig vanuit de Maas en juist voedselrijk. Het project Groot Onderhoud Peelkanalen is er dan ook op gericht om onder andere de kades van het Kanaal van Deurne op te knappen zodat er geen Maaswater in de Deurnsche Peel komt. Omdat de lekkage snel gestopt is, is maar een beperkte hoeveelheid water vanuit het Kanaal van Deurne - plaatselijk - de Deurnsche Peel in gestroomd. Het waterschap verwacht dat het risico op blijvende schade klein is.