Aanpak hoogwater ’s-Hertogenbosch en omgeving: slim combineren en goed samenwerken


23 februari 2022

In juli 2021 stonden grote delen van Limburg in korte tijd onder water, door een combinatie van hoogwater en extreme buien. Een gevolg van klimaatverandering met enorme schade als gevolg. Dit kan ook in de regio ’s-Hertogenbosch gebeuren. De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat onderzoeken daarom het komende jaar samen de opgave en mogelijke oplossingsrichtingen.

Ruimte voor water

Na de overstromingen in 1995 zijn afspraken gemaakt om ‘s-Hertogenbosch en omgeving goed te beschermen tegen hoogwater. De afgelopen jaren zijn al veel maatregelen getroffen, zoals de aanleg van waterbergingen in het project Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch (ook wel bekend als HoWaBo). Deze maatregelen blijken echter niet voldoende voor de toekomst. Uit recente berekeningen blijkt dat als er veel water via de Maas én veel water via de beken de Aa en de Dommel naar ‘s-Hertogenbosch komt, bijvoorbeeld door extreme buien zoals in Limburg, kunnen we het water uit de beken niet kwijt op de Maas. Er zijn daarom maatregelen nodig om 50 miljoen kuub water op te vangen. Met de eerdere maatregelen uit het project HoWaBo is er ruimte gerealiseerd voor het opvangen van 14 miljoen kuub water. Dat betekent dat er voor de resterende 36 miljoen kuub water nog een oplossing gezocht moet worden.

Slim combineren en goed samenwerken

Waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkeling zijn gezamenlijke opgaven van waterschappen, provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat. Daarom hebben de bestuurders van deze partijen de intentie uitgesproken om intensief samen te werken aan de aanpak van hoogwater in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Samen gaan ze de opgave en mogelijke oplossingsrichtingen verder in kaart brengen. Voorzitter van de stuurgroep en dijkgraaf van waterschap Aa en Maas Mario Jacobs legt uit: “Om voldoende beschermd te zijn tegen extreme weersomstandigheden, zijn extra maatregelen nodig. Dat vraagt lastige keuzes, want veel maatregelen vragen ruimte, en ruimte is schaars. We willen immers ook huizen bouwen, wegen en natuur aanleggen. Dat vraagt dus om slim combineren en goed samenwerken voor een (water)veilige regio, nu en in de toekomst!”

Bestuurders Aanpak hoogwater Den Bosch en omgeving
Betrokken bestuurders in het project 'Aanpak hoogwater 's-Hertogenbosch en omgeving' bij de Spuisluis Crèvecoeur in 's-Hertogenbosch. Van links naar rechts: Mado Ruijs (Dagelijks Bestuurslid Waterschap De Dommel), Peter van Dijk (Dagelijks Bestuurslid Waterschap Aa en Maas), Diana Beuting (Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat), Hagar Roijakkers (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Eric van den Dungen (Wethouder gemeente Sint Michielsgestel), Mart van der Poel (Wethouder gemeente Heusden), Fred van Nistelrooij (Wethouder gemeente Boxtel) en Mike van der Geld (Wethouder gemeente 's-Hertogenbosch). Op de foto mist Toine van de Ven (Wethouder gemeente Vught) i.v.m. corona.

Vervolg

In 2022 worden de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht, uitgewerkt en wordt bekeken welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn. Op dit moment nemen de partijen nog géén besluiten over ruimte of geld. Dit zal gebeuren na afstemming met inwoners en ondernemers in het gebied. Wilt u op de hoogte blijven en mee kunnen praten? We houden u op de hoogte via www.aaenmaas.nl/aanpakhoogwaterdenbosch. Via deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.


Vragen? Neem contact op met:

Marjolein Rozemeijer (waterschap Aa en Maas)

Functie
Communicatieadviseur
Telefoon
06-12 55 67 94
E-mail
mrozemeijer@aaenmaas.nl

Ilse Pol (waterschap De Dommel)

Functie
Communicatieadviseur
Telefoon
06-14 33 42 17
E-mail
ipol@dommel.nl

Ingrid Rijkers (waterschap Aa en Maas)

Functie
Projectmanager
Telefoon
06-20 84 45 41
E-mail
irijkers@aaenmaas.nl