Grote natuurbrand in De Peel in Limburg


31 augustus 2022

Sinds half zeven vanmorgen woedt er een grote brand in natuurgebied Mariapeel bij Griendtsveen. Dit is een natura2000 gebied in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas. Er is flinke rookontwikkeling die ook duidelijk zichtbaar is in ons werkgebied. De brandweer is onder andere met blushelikopters en brandweerwagens al de hele dag druk met het blussen van de brand. De verwachting is dat de brand stopt bij de Helenavaart en niet overslaat naar de Brabantse zijde van de Peel.

Rol waterschap

We hebben geen actieve rol bij het bestrijden van de brand. Dit is de verantwoordelijkheid van de brandweer. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en staan paraat mocht dit nodig zijn.

Brand Natura2000-gebied De Peel
Brand Natura2000-gebied De Peel

Bluswater

De blushelikopter maakt gebruik van het water uit waterbuffer Hoogdonk. Het waterschap stelt het aanwezige oppervlaktewater (water in sloten en beken) graag ter beschikking aan de brandweer. Het blussen van de brand van dit natuurgebied heeft de hoogste prioriteit. Bluswater is een uitzondering op eventueel aanwezige onttrekkingsverboden.