Waterbericht december 2020


8 januari 2021

Kerst is de tijd van licht en verlichting. Dat laatste heeft ons watersysteem in december ook mogen ervaren: een stijging van de grondwaterstanden. Maar, niet te vroeg gejuicht: grondwaterstanden blijven op sommige plekken ook wat achter. In dit bericht lees je welke maatregelen we daar in januari voor nemen.

Hoe staat ons watersysteem ervoor?

Er is een gemiddelde hoeveelheid neerslag gevallen in de maand december. Hierdoor zijn de grondwaterstanden gelukkig gestegen. In de polders langs de Maas zijn de grondwaterstanden normaal voor de tijd van het jaar. In de beekdalen liggen de grondwaterstanden iets beneden het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Op de hoge zandgronden en met name in de Maashorst blijven de grondwaterstanden achter en is het nog steeds droog.

Maatregelen

We zetten nog extremer in op maximaal aanvoeren en conserveren van water! Daarbij houden we continu de toestand van watersysteem in de gaten.

  • De aanvoer vanuit de Maas staat overal maximaal naar wat het ontvangende gebied nodig heeft. Gebieden waar de grondwaterstand nog altijd zeer laag is, krijgen voorrang met aanvoerwater. Dit aanvoerwater zakt voornamelijk de bodem in en komt zo ten goede aan het grondwater. Voorbeelden van gebieden waar dit gebeurt zijn Boekel en Landhorst.
  • Stuwen staan hoog tot extreem hoog om water tegen te houden. Zo krijgt het de kans in de bodem te zakken. Doel hiervan is om het grondwater op deze manier aan te vullen en zo een voorraad op te bouwen voor een eventueel komend droog seizoen. We doen dat op de hoge gronden en rond natuurgebieden extremer dan op de nattere lage gronden en polders. Van de ongeveer 2000 stuwen die we hebben, staan er 1700 hoog tot extreem hoog. De overige stuwen staan op normaal streefpeil. Deze gebruiken we vooral om water te verdelen of ze staan op een zeer kritische plek, bijvoorbeeld bij bebouwing of een zeer laag perceel.
  • We houden continu de toestand van het watersysteem in de gaten en anticiperen daar waar nodig op de situatie. Met het hanteren van hoge tot extreem hoge peilen nemen we een afgewogen risico op wateroverlast. Zolang de omstandigheden droog zijn met nog veel zeer lage grondwaterstanden is het risico op wateroverlast heel beperkt.
  • Het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater geldt nog steeds.

Vooruitblik januari

We verwachten begin januari dat er 10 tot 15 millimeter neerslag gaat vallen waardoor de grondwaterstanden vermoedelijk iets verder stijgen. Toch staat ook januari weer in het teken van zoveel mogelijk water conserveren door de peilen zo hoog mogelijk te zetten.

Neem een kijkje in ons vernieuwde Informatie Watersysteem

In het Informatie Watersysteem vind je onder Algemeen > Waterbericht een uitgebreider waterbericht en actuele themakaarten. Herken je het Informatie Watersysteem niet meer terug? Dit komt omdat het een nieuwe look heeft gekregen. De weergave van de thema’s en onderliggende onderwerpen is overzichtelijker weergegeven. Daarnaast kun je makkelijker navigeren tussen de verschillende thema’s. Benieuwd? Neem zelf eens een kijkje!

Blijf altijd op de hoogte