Groot Onderhoud Peelkanalen op maandag 18 oktober van start


18 oktober 2021

Op maandag 18 oktober start aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers in opdracht van waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg met het groot onderhoud aan het Kanaal van Deurne en de Helenavaart. De afgelopen maanden stonden in het teken van de voorbereiding van de werkzaamheden.

Aanleg baggerdepots

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Vanaf maandag 18 oktober richt de aannemer zowel langs de Helenavaart als in het Kanaal van Deurne de eerste tijdelijke baggerdepots in (voor de locaties: zie 1 op het kaartje). Dit is nodig om de bagger te laten bezinken en van zoveel mogelijk water te ontdoen voordat het afgevoerd wordt. Dit inrichten duurt twee tot drie weken. In de tussentijd wordt er ook explosievenonderzoek verricht. Daarna kan de aannemer de eerste helft van beide kanalen veilig baggeren met behulp van een baggerbootje (zie 2 en 3 op het kaartje). Vervolgens, einde van het jaar/begin 2022, breekt de aannemer de baggerdepots af om deze op een andere locatie in te richten (zie 4 op het kaartje). Vanaf die locaties worden de laatste trajecten van beide kanalen gebaggerd (zie 5 en 6 op het kaartje). Naar verwachting is het baggeren in mei 2022 klaar.

GOP

Bomen en begroeiing

In november start de aannemer met het verwijderen van bomen langs het Kanaal van Deurne. Dit duurt ongeveer vier weken. Het werk wordt uitgevoerd met kleine kranen en zagers. Langs het kanaal staan momenteel veel bomen en struiken waardoor het kanaal momenteel niet vanaf de kade kan worden onderhouden. Ook maken de bomen en de begroeiing het moeilijk om activiteiten van bevers op te sporen en eventuele schade als gevolg van beveractiviteiten te herstellen. Om het kanaal en zijn kades weer goed te kunnen onderhouden en inspecteren worden daarom de kades weer opgeknapt. Onderdeel daarvan is het weghalen van bomen en het zogenaamde opschot. Voor de werkzaamheden zijn de vergunningen inmiddels verleend.
 
De bedoeling is dat ongeveer elke tien meter een boom blijft staan. Daarmee is er tussen de bomen voldoende ruimte voor het materieel om te kunnen maaien. De te behouden bomen worden momenteel gemarkeerd. Hierbij wordt met een bomenspecialist zorgvuldig gekeken naar welke bomen het meest geschikt zijn om te behouden. De eiken die worden gekapt worden hergerbruikt in het project Groot onderhoud Peelkanalen. Van deze eiken worden, nadat ze gedroogd zijn, vlonders en afsluitingen gemaakt die worden geplaatst op en langs de kade van het Kanaal van Deurne.

Herstel kades en overige werkzaamheden

Het laatste onderhoud bestaat vervolgens uit het herstellen van de hoogtes en oeverstabiliteit van de kades. Ook worden de kades weer goed toegankelijk gemaakt voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Daarvoor zullen allereerst bomen worden gekapt, met name aan de kades van het Kanaal van Deurne. Daarna zal de aannemer overgaan tot het herstellen van de kades zelf.
Tot slot worden overige werkzaamheden uitgevoerd, zoals de renovatie van de fietsbrug over de Helenavaart, het aanleggen van vlonders en het herstel van voormalige wiekstructuren in het Kanaal van Deurne. Dit zijn de zijkanalen in het veengebied die werden gegraven voor afwatering van het veen en de afvoer van turf per schip.

Het herstel van de kades en aanleg van de specials zal vanaf april 2022 starten.

Primeur: stikstofcompensator

Aannemer Vissers Ploegmakers is de eerste aannemer in Nederland die gebruik maakt van een stikstofcompensator. Dit is een grote filter, met de afmeting van een zeecontainer, waarmee schadelijke stikstof  wordt afgevangen. Dit is één van de maatregelen die de aannemer treft om de uitstoot van stikstof tijdens de werkzaamheden te minimaliseren. Erg belangrijk, omdat het werk plaatsvindt in een Natura2000 gebied.

Uitkijkpunt en inloopmoment

Vissers Ploegmakers heeft bij parkeerplaats de Halte in Griendtsveen een projectkantoor geplaatst om de werkzaamheden te coördineren. Elke woensdagmiddag is het mogelijk om hier binnen te lopen voor vragen. Aanmelden is niet nodig.
Binnenkort wordt hier ook de stikstofcompensator geplaatst, welke zal dienen als uitkijkpunt om de werkzaamheden van bovenaf te kunnen volgen. Gedurende de werkzaamheden zal de locatie van de stikstofcompensator wijzigen, zodat ook elders in het gebied het werk gevolgd kan worden.

Excursie

Regelmatig organiseert de aannemer een excursie. Houd de projectpagina www.aaenmaas.nl/gop en de nieuwsbrief in de gaten voor de datum. Aanmelden is noodzakelijk, waarna je praktische informatie krijgt toegezonden. Je kunt je interesse alvast doorgeven via het e-mailadres gop@vissersploegmakers.nl.

Meer informatie en nieuwsbrief

Kijk voor meer informatie, telefoonnummers van contactpersonen en het aanmelden op de nieuwsbrief ook eens op www.aaenmaas.nl/gop.