Plan aanpassing Beekerloop tegen wateroverlast ter inzage


3 maart 2021

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Asten gaan ruim 2 miljoen euro investeren in de herinrichting van de Beekerloop. De financiële middelen zijn hiervoor onlangs beschikbaar gesteld en dat betekent dat we echt aan de slag kunnen gaan met onder meer het verbreden van de Beekerloop. Het projectplan ligt momenteel ter inzage. Op donderdag 11 maart is er een digitale informatiebijeenkomst om geïnteresseerden te informeren over het plan en vragen te beantwoorden.

Zeer extreem weer

De reden van de aanpassingen is het zéér extreme weer dat de regio Asten, Deurne en Someren teisterde. Zo viel er in mei/juni 2016 in enkele uren tijd plaatselijk meer regen dan normaal in een hele maand. In o.a. de Sterrenwijk, de Appelwijk en op bedrijventerrein Nobis zorgde dit voor veel wateroverlast door hoge waterstanden in de Beekerloop en het vele water vanuit de riolering.

Laagste punt

Met de herinrichting van de Beekerloop ontstaat er een waterrobuuste beek met natuurvriendelijke oevers. Dagelijks bestuurslid Ernest de Groot legt uit wat de maatregelen betekenen voor wateroverlast in de Sterrenwijk: “Alhoewel het water in de Beekerloop bij piekbuien veel sneller weg kan stromen, blijft de kans op wateroverlast bestaan. De Sterrenwijk (omgeving Plutostraat) blijft namelijk het laagste punt en daarmee ook gevoelig voor wateroverlast. Maar hoe meer water we vasthouden (ook op de hogere delen van Asten), hoe kleiner de kans op wateroverlast.”

Beekerloop

De Beekerloop begint op de hoek Heesakkerweg-N279 en loopt o.a. langs de Floralaan en Nobisweg en mondt uit in de Aa net ten noorden van de A67.

Kaartje Beekerloop

Wat gaan we doen?

  • We verbreden het profiel van de Beekerloop;
  • We passen stuwen en duikers aan, zodat er meer water door de loop kan en het snel wegstroomt;
  • We zorgen ervoor dat er geen extra verdroging plaatsvindt;
  • We versterken de ecologische functie van de Beekerloop;
  • We leggen vispassages aan, zodat vissen om de stuwen heen kunnen zwemmen.

Planning

Tussen 15 februari en 29 maart 2021 ligt het Projectplan Waterwet voor de herinrichting van de Beekerloop ter inzage. Bekijk het plan op www.aaenmaas.nl/beekerloop. Iedereen heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. We verwachten in najaar 2021 te starten met de werkzaamheden, zodat deze eind 2021/begin 2022 zijn afgerond.

Digitale informatiebijeenkomst

Bent u benieuwd naar meer uitleg of heeft u vragen? Sluit dan aan bij de digitale bijeenkomst op 11 maart 2021 van 20:00-21:30 uur. Volg de presentatie live en stel direct uw vragen aan onze inhoudelijk deskundigen. Meld u aan voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar Zoë Verdiesen: zverdiesen@aaenmaas.nl. Vervolgens ontvangt u een aantal dagen voor de bijeenkomst van ons meer informatie hoe u deel kunt nemen. U kunt gemakkelijk via uw laptop, tablet of smartphone veilig vanuit huis deelnemen.

Stimuleringsregelingen

De gemeente Asten en waterschap Aa en Maas stimuleren het vasthouden van water door het geven van subsidies, zoals voor het aanleggen van groene daken of het afkoppelen van hemelwater.

Meer informatie

Asten klimaatbestendig maken doen we samen. Jij helpt toch ook mee aan een Onweerstaanbaar Asten? Kijk voor meer informatie op www.aaenmaas.nl/beekerloop en www.asten.nl/duurzaamheid.

Logo Onweerstaanbaar Asten