Nieuw: Vergunning nodig? Check het met de Vergunningchecker


15 maart 2021

Wil je weten of je voor een bepaalde activiteit een vergunning nodig hebt? Bijvoorbeeld voor het realiseren van een dam met duiker, het graven van een sloot of het plaatsen van een hekwerk? Dan kun je dit voortaan op een eenvoudige en snelle manier controleren via onze Vergunningchecker.

Controleer aan de hand van je adres of je een vergunning nodig hebt

In 3 stappen zie je aan welke verplichting je moet voldoen.

  1. Selecteer een activiteit
  2. Voer je adres in of teken je perceel in
  3. Beantwoord de vragen uit de vragenlijst

Na beantwoording van de vragen laat de Vergunningchecker de juiste verplichting zien. Daarin zijn 3 opties mogelijk:

  • Je activiteit is toestemmingsvrij
  • Je hebt een meldingsplicht
  • Je hebt een vergunningsplicht

Zo is het op perceelniveau mogelijk om te zien voor welke activiteit een vergunning nodig is. De locatie van deze activiteit(en) bepaalt de verplichting vanuit onze Keur, de wet- en regelgeving van het waterschap.