Ecologische zonneweides verscholen achter groen bij rioolwaterzuivering in Oijen


21 juli 2021

De plannen voor de zonneweides aan weerszijden van de rioolwaterzuivering in Oijen zijn een stap verder. Waterschap Aa en Maas heeft dit voorjaar intensief overleg gevoerd met bewoners en andere belanghebbenden en heeft diverse onderzoeken uitgevoerd. Op basis daarvan heeft de Omgevingsdienst Brabant-Noord een ontwerpvergunning verleend. Deze ligt vanaf 20 juli ter inzage. In de plannen staan zonneweides die ruimte bieden voor de natuur en aan het zicht onttrokken zijn voor bewoners.

De energie van de panelen wordt rechtstreeks ingezet voor het zuiveren van rioolwater. Alleen tijdens pieken wordt het teveel aan energie geleverd aan het net.

Ecologische zonneweides

De bij elkaar 8.500 panelen van de twee zonneweides staan in rijen gericht op het zuiden. Om te zorgen voor voldoende licht en water op de bodem, staan de rijen 2 meter uit elkaar en zit er over de hele lengte van iedere rij een kier tussen de panelen. Ook is gekozen voor zogenaamde bifacial panelen. Deze laten gedeeltelijk licht door. Het terrein wordt ingezaaid met bloemen en kruiden en het waterschap plaatst lage fruitbomen en besdragende struiken onder aan de dijk. Ook krijg het hek rondom de panelen doorgangen voor kleine zoogdieren.

Lage panelen achter een wilde haag

Om te voorkomen dat bewoners van de Parallelstraat de panelen zien, worden ze niet hoger dan anderhalve meter en liggen ze verscholen achter een wilde haag. De haag bestaat uit verschillende groenblijvende struiken en komt langs de Parallelstraat en aan de zuid- respectievelijk noordzijde van de weides.

Ter inzage

De ontwerpvergunning is in te zien bij www.officielebekendmakingen.nl. Belanghebbenden kunnen van 20 juli tot en met 30 augustus een zienswijze indienen. Afhankelijk van de reacties verleent de Omgevingsdienst Brabant-Noord in september een definitieve vergunning. In dat geval legt het waterschap de zonneweides in 2022 aan.

Op weg naar energieneutraal

Waterschap Aa en Maas wil in 2030 alle energie die zij verbruikt zelf opwekken. Een logische ambitie, want het waterschap ondervindt als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Daarom legt Aa en Maas niet alleen in Oijen zonneweides aan, maar op lege plekken op al haar zeven rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant. De zonneweides in Den Bosch, Heeswijk-Dinther en Vinkel zijn al klaar en in Aarle-Rixtel start de aanleg deze maand. Naast energie uit zon haalt het waterschap energie uit water en rioolslib.