Dijkwachten 24/7 ingezet voor controle dijken


17 juli 2021

Waterschap Aa en Maas zet de komende dagen permanente dijkbewaking langs de Maas. Zo’n 50 dijkwachten voeren extra inspecties langs de dijken om te kijken of er beschadigingen zijn of zich situaties voordoen die een beschadiging kunnen veroorzaken.

De vele troep die momenteel door het water stroomt kan leiden tot schade aan de dijk. Daarom is extra alertheid geboden. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gecontroleerd op scheuren, graverij of situaties als piping, waarbij water met zand onder de dijk doorspoelt en er een wel kan ontstaan.

“We verwachten hier zeker geen Limburgse toestanden”, benadrukt dijkgraaf Mario Jacobs. “Maar bij zo’n hoge waterstand kan er schade aan de dijk ontstaan. Dan is het belangrijk dat we dit zo snel mogelijk opmerken, zodat we tijdig in actie kunnen komen. Daarom houden we de Maasdijk de komende dagen nauwlettend in de gaten. We zijn heel blij dat we zoveel betrokken vrijwilligers hebben die ons hierbij helpen.”

Genoeg aanmeldingen

Zowel collega's als vrijwilligers uit het gebied zetten zich in als dijkwacht. Ze zijn allemaal door het waterschap opgeleid als dijkwacht en weten precies waar ze op moeten letten. “De dijkwachters hebben vrijdag een oproep gekregen om mee te helpen met het 24 uur per dag bewaken van de dijken. Ondanks dat het weekend is en voor sommige de vakantie al is aangebroken, hebben we genoeg aanmeldingen,” zegt collega Peter Rutten, die de dijkbewaking coördineert. “We starten vanmiddag op de dijk tussen Boxmeer en Oijen. Dat traject wordt de komende dagen uitgebreid tot voorbij Den Bosch.”

Bekijk kaartje waterhoogte

Maatregelen

Na de hevige regenbuien in Limburg, België en Duitsland is een uitzonderlijke grote hoeveelheid Maaswater onderweg naar ons werkgebied (zie kaart). Uitgaand van de huidige verwachtingen levert dit geen grote problemen op in ons werkgebied. Zowel het watersysteem als de Maasdijk kunnen deze piek aan, mede omdat we het regenwater dat de afgelopen week in ons gebied is gevallen al grotendeels hebben afgevoerd. Wel treft het waterschap een aantal maatregelen. Zo worden waterdoorgangen in de dijk op strategische plekken dichtgezet. Ook wordt komende dagen gekeken of het nodig is om waterbergingsgebieden in te zetten. Met permanente dijkbewaking worden de dijken goed in de gaten gehouden.

Volg de laatste ontwikkelingen en de maatregelen die wij nemen via onze website: Liveblog: hoogwater de Maas - Waterschap Aa en Maas.

Raam_Linden_dijk (3)-medium