Vervuild bluswater na brand Cuijk afgevoerd


18 januari 2021

Het bluswater dat tijdens het blussen van een brand bij een bedrijfspand in Cuijk zondag 17 januari het riool was ingelopen en in een sloot terechtkwam, blijkt na onderzoek verontreinigd te zijn. In opdracht van de gemeente Cuijk wordt het vervuilde water maandag opgepompt en afgevoerd.

Afdammen van de sloot

De riolering is einde middag weer leeg gepompt en wordt aansluitend gereinigd, de sloot zal in de loop van de avond klaar zijn. Het water werd uit voorzorg tijdelijk opgevangen in het rioolstelsel. In de sloot werd het geïsoleerd tussen twee geplaatste dammen.