Opstelplaats voor noodpomp bij de Kleine Aa gerealiseerd


20 januari 2021

Langs de Kleine Aa ter hoogte van de Zuid-Willemsvaart is een opstelplaats gerealiseerd voor een noodpomp. We krijgen steeds vaker te maken met klimaatextremen zoals hevige zomerse buien. Daarom is in het gebied van ’t Aa-dal Zuid gezocht naar oplossingen om wateroverlast te verminderen. Het eventueel inzetten van een noodpomp is een tijdelijke oplossing. Structurele oplossingen worden in de toekomst uitgevoerd in het Beekdalontwikkelplan voor de Aa en Kleine Aa.

Wateroverlast verminderen

De omgeving van Someren heeft in juni 2016 wateroverlast ervaren naar aanleiding van hevige zomerse buien. In verschillende deelprojecten in ’t Aa-dal Zuid (gemeente Asten en Someren) is daarom gezocht naar oplossingen in het watersysteem om de omvang en duur van wateroverlast in de toekomst te verminderen. De structurele oplossingen worden uitgewerkt in een Beekdalontwikkelplan voor de Aa en Kleine Aa en verschillende deelprojecten zoals bij de Beekerloop en Slievense Loop. Deze maatregelen zijn afhankelijk van grondaankoop en draagvlak uit de omgeving en soms niet op korte termijn te realiseren. Daarom is een opstelplaats voor een pomp gerealiseerd als tijdelijke noodvoorziening, totdat de structurele oplossingen klaar zijn. Deze noodpomp wordt alleen ingezet bij extreme weersomstandigheden, zoals in juni 2016. Naar verwachting is deze voorziening nodig tot eind 2024. Daarna zullen alle maatregelen in ’t Aa-dal Zuid gerealiseerd zijn.

Opstelplaats noodpomp1

Noodpomp of sifon

Inwoners hebben tijdens gesprekken met het waterschap het idee ingebracht om een extra sifon aan te leggen om de waterafvoer te versnellen. De optie van een noodpomp is ook besproken. Dagelijks bestuurslid Peter van Dijk legt uit hoe het waterschap de afweging heeft gemaakt om de juiste maatregel op korte termijn te realiseren: “Beide opties van de extra sifon en de noodpomp zijn door onze hydrologen aan de hand van modelberekeningen bekeken. Beide maatregelen realiseren een verlaging van het waterpeil in de Kleine Aa van circa 25 centimeter in een situatie zoals die van juni 2016. Echter, met aanleg van een extra sifon zou het waterpeil in de Aa vervolgens juist stijgen. Het doorschuiven van de overlast van de Kleine Aa naar de Aa is onwenselijk. Met de mobiele noodpomp daalt het waterpeil ook in de Aa met 25 centimeter. Plaatsing van een noodpomp is dus zinvoller dan de aanleg van een extra sifon. Daar komt bij dat plaatsing van een noodpomp ook een minder dure maatregel is dan de aanleg van een extra sifon.”

Onweerstaanbaar Someren

De ontwikkelingen in ’t Aa-dal Zuid zijn onderdeel van Onweerstaanbaar Someren. Waterschap Aa en Maas werkt hierin nauw samen met inwoners, gemeenten en waterschap de Dommel. Sinds 2016 zijn er al meerdere maatregelen uitgevoerd om de gevolgen van de klimaatextremen te verminderen. Zo zijn er stuwen geautomatiseerd in zowel de Peelrijt als de Kleine Aa. Met een automatische stuw kan het waterpeil beter gereguleerd worden, bijvoorbeeld in tijden van hevige buien kan het water sneller worden afgevoerd. Ook is een krooshekreiniger in de Kleine Aa geautomatiseerd. In 2016 bleef veel vuil achter deze krooshekreiniger hangen en dit zorgde voor opstuwing. De aangebrachte automatische reiniger zorgt nu dat vuil direct wordt verwijderd wanneer opstuwing wordt gedetecteerd.

Meer informatie over het de ontwikkelingen in ’t Aa-dal Zuid is te vinden op www.aaenmaas.nl/aadalzuid. Ook is er hier de mogelijkheid om je aan te melden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de vorderingen in het gebied.

Opstelplaats noodpomp

Dit project is gefinancierd met steun van provincie Noord-Brabant en de EU.

logo_pnb_en_eu_pop3_jpg