Waterbericht juli: de situatie ná hoogwater


2 augustus 2021

Regen, wateroverlast en hoogwater in de Maas. Juli was uitzonderlijk! Het hoogwater is geweken, de waterstanden dalen weer naar normale hoogten. We maken voorzichtig de balans op. Hoe staat ons watersysteem er nu voor? De grondwaterstanden zijn normaal tot hoog voor de tijd van het jaar. Dat is fijn voor planten, dieren en mensen. We bouwen weer verder aan een ‘watervoorraad’ voor als het droog is.

Hoe staat ons watersysteem ervoor?

Hoogwater in de Maas in de zomer: juli was uitzonderlijk. De flinke overstromingen en hoge waterstanden in Limburg domineerden dagenlang het nieuws. Gelukkig heeft de Maasgolf in ons werkgebied nauwelijks tot wateroverlast geleid. Maar er stroomde wel 3x zoveel water door de Maas. En zelfs 100x zoveel als de afvoer tijdens de droge perioden van de afgelopen jaren. Met man, vrouw en macht hebben we dag en nacht gewerkt om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. De positieve kant: de grondwaterstanden zijn overal normaal tot hoog voor de tijd van het jaar.

grondwaterstanden juli

Beregenen is niet nodig

Door de regen van de afgelopen periode zit er voldoende water in de grond. Planten kunnen genoeg vocht uit de bodem halen. Besproeien (beregenen) is niet nodig. Bij het aanbreken van een drogere periode met hogere temperaturen, kan de bodem echter ook weer snel opdrogen. Dan kan beregenen weer nodig zijn.

Blijven werken aan watervoorraad en wateraanvoer

In de aanloop naar hoogwater in De Maas hebben we water uit beken versneld afgevoerd. Daardoor was het teveel aan regenwater in ons werkgebied al weg, voordat de Maasgolf ons bereikte. Zodra de waterstanden daalden, zijn we van afvoeren weer overgegaan op water vasthouden. De stuwen zijn weer omhoog gezet. We blijven inzetten op het conserveren van water om een watervoorraad op te bouwen. Hiermee gaan we periodes van droogte tegen.

  • Maximaal conserveren
    We houden zoveel mogelijk water vast door bijna alle stuwen zeer hoog te laten staan. In de winter en voorjaar zijn de peilen niet of nauwelijks verlaagd. Slechts op enkele natte, laaggelegen percelen hebben we stuwen tijdelijk van zeer hoog teruggebracht naar het eigenlijke streefpeil. Op de hoge delen van ons werkgebied houden we stuwen voortdurend zeer hoog. Dat zijn de gebieden die meer last hebben van droogte en waar (grond)waterstanden bij droogte snel zakken.
  • Wateraanvoer
    De wateraanvoer is met name richting de hoge zandgronden via de Noordervaart en Peelkanalen bijna maximaal. Ook in andere delen van ons werkgebied is de aanvoer opgevoerd. Dit aanvoerwater zakt voornamelijk de bodem in en komt zo ten goede aan het grondwater.

Vooruitblik augustus

Voor de eerste week van augustus is de kans groot dat we te maken krijgen met overwegend wisselvallig en vrij koel weer. De grondwaterstanden blijven waarschijnlijk stabiel. Als het droger en warmer wordt, kunnen de grondwaterstanden ook weer snel lager worden. We houden de situatie dus in de gaten.

Altijd op de hoogte