Klimaatatlas live!


23 september 2020

Overdag een temperatuur van 40 graden, een tien dagen durende hittegolf, heftige onweersbuien en straten die blank staan. We merken de laatste jaren goed dat het natter, heter en droger wordt. Ook lokaal.

Klimaatgevoeligheid in beeld gebracht

De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss, Uden en waterschap Aa en Maas werken in As50+ verband samen aan water en klimaatadaptatie. Samen hebben we nu de klimaatatlas ontwikkeld. In de klimaatatlas kun je zien waar in jouw regio hinder of overlast ontstaat bij extreme hitte, droogte of neerslag.

Deze informatie gebruiken de gemeenten en het waterschap om strategie en maatregelen te plannen voor een meer klimaatrobuuste regio.

Samen aan de slag

Iedereen kan een kijkje nemen in de klimaatatlas. Voer een adres in en kijk naar het effect van hitte, droogte of water op die specifieke plek. Klimaatverandering treft ons allemaal; gemeente, waterschap, landbouw, bedrijven en inwoners. Een oplossing ligt dan vaak ook niet bij één partij. Vandaar dat we graag met jou in gesprek gaan om onze leef-, woon- en
werkomgeving klimaatbestendig te maken.

Bekijk de Klimaatatlas