Laat weten wat jij belangrijk vindt!


15 oktober 2020

Waterschap Aa en Maas nodigt inwoners en bedrijven uit om hun kennis en mening te delen over het water in hun omgeving. Dit is belangrijk voor de invulling van het Waterbeheerplan 2022 – 2027 dat het waterschap nu aan het maken is.

In dit plan kijkt het waterschap vooruit naar wat er de komende jaren nodig is om te zorgen voor een veilige woonomgeving die beschermd is tegen overstromingen en wateroverlast. En waar wordt gezorgd voor voldoende en schoon water. Hiervoor moeten keuzes worden gemaakt. Door een enquête in te vullen, kunnen inwoners en bedrijven laten weten wat zij belangrijk vinden. De resultaten van die enquête neemt het waterschap mee in het vervolgproces.

Deze enquête is inmiddels gesloten. Bedankt voor alle bijdragen.


Meer informatie over het waterbeheerplan 2022 - 2027