Mario Jacobs wordt de nieuwe dijkgraaf van waterschap Aa en Maas


18 december 2020

Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op vrijdag 18 december unaniem besloten om Mario Jacobs aan te bevelen bij de Kroon als nieuwe dijkgraaf. Hij volgt per 23 april Lambert Verheijen op als voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van het waterschap.

Mario Jacobs

Grote opgaven

Het waterschap staat voor grote en complexe wateropgaven. Het veranderende klimaat met droogte, hitte en wateroverlast vraagt om stevige inspanningen. Door de zeespiegelstijging en waterafvoer is het voor de veiligheid van inwoners en bedrijven nodig om de Maasdijk te versterken. En ook CO2-reductie vraagt van het waterschap de nodige investeringen. Alle taken en inspanningen die nodig zijn om deze wateropgaven voortvarend aan te pakken, staan in het nieuwe Waterbeheerplan 2022-2027. Mario Jacobs: “Ik zie het als een enorme verantwoordelijkheid om samen met alle betrokken partijen de ambities uit het waterbeheerplan te mogen realiseren. Dit doe ik vanzelfsprekend met oog voor de belangen van de inwoners, boeren en bedrijven in het werkgebied van waterschap Aa en Maas. Ik heb er enorm veel zin in om er samen de schouders onder te zetten!”

Over Mario Jacobs

Vanaf april 2014 is Mario Jacobs (48) wethouder in Tilburg. Zijn portefeuille bevat onder andere de thema's openbare ruimte en klimaatadaptatie, groen, natuur en landschap, slimme en duurzame mobiliteit, grondzaken, de Omgevingswet, asielbeleid en de projecten Binnenstad, Koningsplein en stadsregionale parken Stadsbos013, Koningshoeven / Moerenburg en Park Pauwels. Daarvoor werkte hij als hoofd Economie & Cultuur bij de gemeente Helmond. Zijn loopbaan startte hij als ethicus bij de Nederlands Zorgfederatie. Aansluitend werkte Mario Jacobs op Nyenrode Business University. Ook was hij werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken en als programmamanager Economie & Innovatie bij Nicis Institute.

Procedure

De aanbeveling van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas wordt door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voorgelegd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Mario Jacobs wordt door de minister voorgedragen voor de benoeming tot dijkgraaf van waterschap Aa en Maas bij Koninklijk Besluit. Zijn installatie volgt op 23 april 2021. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar, waarna de dijkgraaf herbenoemd kan worden.