Warm en droog: we steken onze handen uit onze mouwen


14 augustus 2020

Het is al een paar weken heel warm en droog. Het water in sloten en beken en de planten en dieren die daarin leven, lijden daar flink onder. Daarom werkt waterschap Aa en Maas met man en macht aan het bestrijden van de droogte. Dit doet het waterschap niet alleen, veel vrijwilligers helpen mee bijvoorbeeld door vissen te vangen en verplaatsen. Of door zuiniger om te gaan met water en regenwater langer vast te houden. Vele handen maken lichter werk en helpen droogte-bestrijding tegen te gaan.

Waterschap Aa en Maas heeft een groot werkgebied in Oost-Brabant. Bij de aanpak van de droogte moeten keuzes worden gemaakt. Keuzes over de waterverdeling, in te zetten reddingsacties, onttrekkingsverboden, etc. In dit bericht leggen we uit wat we onder andere doen en waarom.

Waterverdeling

Het water dat via de Maas ons werkgebied binnenkomt, verdelen we zo goed mogelijk. Door de stuwen zo hoog mogelijk te laten staan, houden we het water zo lang mogelijk vast. De stuwen gebruiken we ook om zoveel mogelijk sloten en beken van water te voorzien. We merken wel dat in de drogere delen, het water sneller zakt en in de grond verdwijnt. We proberen te zorgen voor extra wateraanvoer naar sloten en beken waar zeldzame planten en dieren zitten.

Reddingsacties vissen

Samen met hengelsportverenigingen verplaatsen we vissen van beken die droog (dreigen te) vallen naar beken waar nog wel voldoende water in stroomt. Zo zijn er vissen overgezet van de Snelleloop en de Landmeerseloop naar de Aa, van de Strijpse Beek, Peelkanaal, De Groote Wetering en de Kleine Wetering naar de Sambeekse uitwatering.

Waterpeil verhogen

We verhogen op enkele plaatsen het peil zodat we meer water vasthouden. Dit kan dan op een later moment ingezet worden. Dit doen we bijvoorbeeld op het Drongelens Kanaal en de spuisluis Crèvecoeur.

Bij de Esperloop en de Hooge Raam pompen we een laagje grondwater in de beken om onherstelbare schade aan kwetsbare natuur te voorkomen. Dankzij dit laagje van een paar centimeter is er voldoende stromend water om zeldzame diersoorten zoals de Gewone Bronlibel te laten overleven.

Uitbreiding van ons onttrekkingsverbod

Het onttrekkingsverbod oppervlaktewater dat op 20 mei is ingevoerd, hebben we op 11 augustus uitgebreid. Er mag nu op meer plekken geen water uit sloten en beken worden gehaald om bijvoorbeeld gewassen te beregenen.

Beregenen dijk Heusden

Op 13 augustus starten we met het beregenen van de dijk ter hoogte van de Heesbeenseweg bij Heusden. Dit stuk dijk was nog niet genoeg hersteld van voorgaande droge jaren. Scheuren zijn gemaakt en gras is opnieuw ingezaaid. Om te zorgen voor een nieuwe sterke grasmat en daarmee ook sterke dijk, is het nodig dat deze regelmatig beregend wordt. Dan is de dijk klaar voor het hoogwaterseizoen dat op 1 oktober start.

Wat kun jij doen? #elke druppel telt!

De huidige droogte laat zien dat water niet vanzelfsprekend is. Door in Brabant met waterpartners, bedrijven, huishoudens, boeren en terreinbeheerders manieren te vinden om méér water langer vast te houden en minder water te gebruiken, zorgen we samen voor een betere verdeling van water voor mens, dier en natuur.

Elke druppel telt, er is nu actie nodig. Zuinig omgaan met grondwater, drinkwater en oppervlaktewater is belangrijk om ons prachtige Brabant leefbaar te houden.