Reddingsactie voor vissen in droogvallende Strijpse Beek


4 augustus 2020

Om massale vissterfte te voorkomen worden de vissen die nu nog in de Strijpse Beek zwemmen woensdagochtend 5 augustus overgezet naar de Sambeekse Uitwatering (bovenstrooms stuw Waranda). De reddingsactie gebeurt op initiatief van Sportvisserij Zuidwest Nederland (ZWNL) en waterschap Aa en Maas. Voor de reddingsactie is de hulp van een beroepsvisser ingeschakeld.

De Strijpse Aa
De Strijpse Beek

Ook dit jaar hebben we te maken met een lange periode van extreme droogte. Om schade aan kwetsbare natuur te voorkomen moet waterschap Aa en Maas het water dat wordt aangevoerd via de Maas selectiever verdelen. Daarom is de toevoer naar enkele beken, waaronder de Strijpse Beek, eind vorige week dichtgezet om andere beken met grotere ecologische waarde te beschermen. De verwachting is dat de Strijpse Beek op zeer korte termijn droogvalt. In de beek zit veel vis, maar dat zijn wel de gangbare soorten.

Vissenprotocol

Een beroepsvisser gaat woensdagochtend samen met medewerkers van de Sportvisserij en van het waterschap de nog aanwezige vis vangen en verplaatsen. De actie vloeit voort uit het vissenprotocol, dat het waterschap en de sportvisserij vorig jaar hebben opgesteld na aanleiding van de droogte van 2018. “Daarin hebben we afspraken vastgelegd wat te doen bij het droogvallen van beken in ons werkgebied”, zegt Ernest de Groot, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. “Met dit protocol willen we ook voorkomen dat er pas een reddingsactie komt op het moment dat de vissen al naar adem aan het happen zijn. We kunnen niet alle vissen redden, maar we proberen een goede doorsnede van de vispopulatie te behouden. Bij beken waar zeldzame en beschermde soorten zwemmen zorgen wij voor het overplaatsen van de vissen. Bij de andere beken kijkt de Sportvisserij of het nodig is om vissen over te plaatsen. Het is goed om te zien dat dit op zo’n professionele manier gebeurt.”

Pompen staan klaar

De kans is groot dat het waterschap op korte termijn ook weer maatregelen neemt bij de Esperloop (Gemert-Bakel)  en de Hooge Raam (Escharen). Om onherstelbare schade aan kwetsbare natuur te voorkomen wordt daar dan een laagje grondwater in de beek gepompt. Dit laagje van een paar centimeter zorgt voor voldoende stromend water waarmee zeldzame en beschermde soorten de droge periode kunnen overleven. In dit geval is dat de gewone bronlibel, de grootse libel van Nederland en zeer zeldzaam. Het waterschap houdt de situaties hier nauwlettend in de gaten en er zijn al voorbereidingen getroffen om de maatregelen uit te voeren.

Droge dagen voor de boeg

De komende weken wordt het warm en er wordt weinig neerslag voorspelt. Een groot deel van de beken in het werkgebied van Aa en Maas waar geen aanvoer mogelijk is, is al drooggevallen. De verwachting is dat dit op steeds meer plekken gebeurt. Het waterschap houdt, in samenwerking met de Sportvisserij, al weken in de gaten of er beken en sloten zijn waar vissen het moeilijk hebben vanwege de droogte en of er actie nodig is.