Afkoppelsubsidie beschikbaar voor inwoners en bedrijven


21 april 2020

De gemeente Someren gaat inwoners aanmoedigen maatregelen te nemen om wateroverlast te voorkomen. Inwoners en bedrijven die hun regenpijp afkoppelen van het riool kunnen hiervoor subsidie krijgen. Deze bedraagt maximaal 6 euro per vierkante meter afgekoppeld dakoppervlak. Met de aanvullende subsidiemogelijkheden van de waterschappen kan dit bedrag nog oplopen. Ook kunnen inwoners van Someren vanaf heden een beroep doen op de afkoppelcoach voor een onafhankelijk advies. De afkoppelcoach is gratis en vrijblijvend en adviseert mensen die hun regenwaterafvoer willen afkoppelen van de riolering.

Cover brochureHet initiatief om inwoners te stimuleren om regenwater af te koppelen, past binnen het programma Onweerstaanbaar Someren dat als missie heeft om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. Doordat ons klimaat verandert, gaat het harder en langer regenen. De klimaatverandering betekent een toename van zowel natte als van droge periodes. ‘We zullen daarom allemaal een steentje bij moeten dragen om de gevolgen daarvan op te vangen,’ legt wethouder Louis Swinkels uit. ’Een van de maatregelen die we nemen om Someren klimaatbestendiger te maken, is om de piekafvoer van regenwater te verminderen en tegelijkertijd het water zo veel mogelijk te infiltreren in de bodem. Daarmee voorkomen we zowel overstromingen als uitdroging van de grond in periodes van droogte. De gemeente Someren heeft hiervoor een mooie subsidieregeling beschikbaar.’

Straten onder water

Het riool kan veel regenwater in korte tijd niet goed verwerken. Het gevolg is dat straten onder water komen te staan en dat er wateroverlast in huizen kan optreden. ‘Om dit te voorkomen, kunnen inwoners helpen,’ vertelt afkoppelcoach Wim Fleuren. Hij laat inwoners zien hoe zij het regenwater van hun dak kunnen vasthouden in hun eigen tuin in plaats van het af te voeren naar de gemeentelijke riolering. Fleuren: ‘Dat kan met relatief kleine aanpassingen. Bijvoorbeeld door je regenpijp door te zagen en het water te leiden naar de borders in je tuin. Of door regenwater op te vangen in een infiltratiebuffer.’

Volgens de afkoppelcoach zijn deze maatregelen ook goed om droogte voorkomen. ‘Een tuin heeft 's zomers dan minder water nodig waardoor mensen minder hoeven te sproeien.’

Someren weerbaar maken

Louis Swinkels: ‘Wij vinden het belangrijk dat we met zijn allen de strijd aangaan om Someren weerbaar te maken tegen extreme weersinvloeden. Wanneer iedereen in zijn of haar achtertuin of rondom het huis maatregelen neemt, draagt dit bij aan een klimaatbestendiger en daarmee onweerstaanbaar Someren. Om mensen te inspireren om zelf aan de slag te gaan in hun eigen tuin, is de brochure Aan de slag met afkoppelen onlangs huis aan huis verspreid.’

Subsidieregelingen afkoppelen in Someren

Algemene informatie over afkoppelen en de subsidieregelingen in Someren is te vinden op www.onweerstaanbaarsomeren.nl/afkoppelen/afkoppelsubsidie. Daar zie je ook hoe je de subsidie kunt aanvragen. Neem ook een kijkje op onze pagina Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen om meer te weten te komen over onze subsidieregelingen.

Gratis en vrijblijvend advies afkoppelcoach

De afkoppelcoach Wim Fleuren is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0493) 494 888 of per e-mail via afkoppelcoach@someren.nl. Daarnaast wil de gemeente Someren aanvragers van het verzorgingsgebied van Aa en Maas bij de aanvraag helpen. Stuur je een aanvraag in voor subsidie van de gemeente Someren? Dan benadert de afkoppelcoach jou om je plannen te bundelen met andere aanvragers om zo samen een aanvraag te kunnen doen.