Financiële steun


Subsidie voor klimaatbestendige maatregelen

We hebben allemaal met de verandering van het klimaat te maken. Waterschap Aa en Maas roept inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Om dit te stimuleren, verstrekken wij subsidie voor klimaatbestendige maatregelen.

Wat zijn de voordelen voor jou?

Aanpassingen doen kost geld. Financieel kunnen we je helpen met subsidie. Je leefomgeving klimaatbestendig inrichten, biedt nog veel meer voordelen:

  • diverse maatregelen leveren je ook in de toekomst financieel voordeel op, bijvoorbeeld door minder gebruik van water of energie;.
  • sommige maatregelen zorgen voor een gezondere leefomgeving en/of verhogen je woongenot. Denk aan meer groen in je wijk of goede afwatering van je tuin;
  • samenwerken vergroot de betrokkenheid en sociale contacten binnen een vereniging of wijk;
  • ben je ondernemer? Duurzaam ondernemen draagt positief bij aan je imago.

Voorwaarden van de subsidieregeling

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van € 5.000,-. Je krijgt de subsidie als voorschot op de oplevering van je project, als je offertes of een gedegen kostenraming kunt voorleggen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad;
  • de maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
  • het eindresultaat mag niet alleen voor jezelf zijn.

Kun je drie keer met ‘ja’ antwoorden? Dan kun je de subsidieaanvraag indienen.

Subsidie aanvragen

Subsidieprojecten op de kaart

Bekijk gerealiseerde projecten

Veelgestelde vragen