Onderzoek naar blauwalg in de Radioplassen


16 oktober 2019

Wij werken aan schoner zwemwater voor u!

De afgelopen jaren zaten er in de Radioplassen regelmatig veel blauwalgen. Omdat deze voor gezondheidsklachten kunnen zorgen, kan er dan niet gezwommen worden. De gemeente St. Anthonis en waterschap Aa en Maas zijn een onderzoek gestart naar de bronnen die de blauwalgen veroorzaken.

Waardoor ontstaat en verdwijnt blauwalgenbloei?

De belangrijkste oorzaak van blauwalgenbloei is een teveel aan voedingsstoffen in het water. Voor de Radioplassen moet daarbij gedacht worden aan afgevallen bladeren, poep van de watervogels en de laag met bagger op de waterbodem.

Als de zon minder fel schijnt en het water afkoelt (bijvoorbeeld na regenval), wordt de hoeveelheid blauwalgen minder en wordt het water weer helder.

Bladval

Om te weten hoeveel blad er in het water valt en welke voedingsstoffen er in het blad zitten, wordt het blad opgevangen door bladvangers. Het blad gaat vervolgens mee naar het laboratorium voor onderzoek.  De bladvangers zijn aanwezig in de maanden oktober en november.

Waterbodem

De waterbodem in diepe plassen bestaat bij het ontstaan vaak uit schoon zand. In de loop van de jaren komt daar een laag bagger bovenop. Om te weten te komen hoeveel voedingsstoffen daarin zitten, worden monsters genomen die in het laboratorium worden onderzocht.

Vervolg

Door deze onderzoeken uit te voeren, hopen de gemeente en het waterschap meer inzicht te krijgen in de bronnen die de blauwalgen veroorzaken. De uitkomsten van het onderzoek worden verwacht in het voorjaar van 2020. Daarna wordt gekeken naar mogelijke oplossingen om de blauwalgen effectief te bestrijden.