Nieuwe regels voor beregenen met grondwater


24 oktober 2019

Let op: onderstaand persbericht is niet meer actueel. Klik hier voor het actuele persbericht over de regels voor beregenen met grondwater. 

Extreme klimaatomstandigheden vragen om bewust omgaan met grondwater

Nu we steeds vaker te maken hebben met extreme weersomstandigheden en de invloed daarvan op de grondwaterstanden is het noodzakelijk dat we bewuster met grondwater omgaan. Dat is voor waterschap Aa en Maas reden om de regels rond het onttrekken van grondwater aan te passen. Voor ondernemers in de glastuinbouw, substraatteelt of containerteelt was het tot nu toe niet nodig om een bedrijfswaterplan in te dienen bij de aanvraag van een vergunning. Dat gaat nu veranderen. Vanaf 1 januari 2020 is het hebben van een bedrijfswaterplan verplicht om gebruik te mogen blijven maken van grondwater voor beregening.

Wat is een bedrijfswaterplan?

In het bedrijfswaterplan geeft de ondernemer aan welke waterbesparende en waterconserverende maatregelen het bedrijf al heeft genomen. Zo laat de aanvrager van de vergunning zien dat het bedrijf zuinig en bewust omgaat met water. Het aantal maatregelen hangt af van de omvang en locatie van de onderneming. In het bedrijfswaterplan staat ook waar nog winst te behalen is om zuiniger met water om te gaan en of er al nagedacht is over het maken van afspraken met anderen.

Hoe maak je een bedrijfswaterplan?

De huidige vergunning wordt vervangen door een melding (deze is eenvoudiger en sneller aan te vragen dan een vergunning) en een bedrijfswaterplan. De melding en het bedrijfswaterplan dient de aanvrager zelf in bij het waterschap. De formulieren die hiervoor nodig zijn, staan op de website aaenmaas.nl. Onder ‘Zelf regelen’ staat de tegel ‘Melden beregening’. Daar staan de te doorlopen stappen voor het maken van een bedrijfswaterplan en een melding.

Beide moeten voor 1 januari 2020 bij het waterschap binnen zijn.

Ga naar 'Melden beregening'