Aa en Maas introduceert toekomstbestendig slootonderhoud


27 november 2019

‘Denk mee, doe mee. Samen zijn we verantwoordelijk voor schoon water.’

Om grote sloten en beken in de regio Oost-Brabant veiliger en schoner te maken introduceert waterschap Aa en Maas toekomstbestendig slootonderhoud. De belangrijkste veranderingen: een veilige onderhoudsstrook van 5 meter, zonder obstakels, waardoor de waterkanten goed en veilig gemaaid kunnen worden. Het maaisel wordt voortaan op 1 meter van de slootkant gelegd, voor een verbetering van de waterkwaliteit. Eerlijke verdeling van de lusten en lasten: de aannemer rijdt aan de ene kant en legt het maaisel aan de overkant. De volgende keer doet hij dat precies andersom. En de laatste verandering: duurzaam onderhoud.

Waarom toekomstbestendig onderhoud?

Langdurige droogte, steeds meer extreem natte periodes, overstromingen. Ons klimaat verandert. Het waterschap komt met deze nieuwe manier van werken, zodat ook in de toekomst sloten een schone leefomgeving zijn voor vissen en kikkers, en de waterstand op peil blijft.
In Oost-Brabant wonen zo’n 50.000 mensen aan een brede sloot of beek die door het waterschap wordt onderhouden. Een tot twee keer per jaar, en soms vaker, dienen de waterkanten gemaaid te worden. Samen met grondeigenaren met een sloot op hun terrein werkt het waterschap aan schoon en gezond water, en veilig onderhoud van de 2.800 kilometer watergang.

‘Er zijn zo’n 30.000 obstakels die het veilig uit kunnen voeren van het onderhoud in de weg staan. Ik kan me voorstellen dat het mensen raakt wanneer we vertellen dat een tuinhuis of boom moet worden verwijderd of verplaatst’, vertelt Peter van Dijk, bestuurder bij Aa en Maas. ‘We willen met iedereen in gesprek over mogelijke oplossingen. Zo hebben we al eerder een oude eik kunnen behouden. We gaan heel zorgvuldig te werk, en daar nemen we de komende jaren de tijd voor’.

De veranderingen op een rij

Toekomstbestendig slootonderhoud brengt een viertal veranderingen met zich mee. In de eerste plaats vergroot het de veiligheid. Om ongelukken te voorkomen houden aannemers meer afstand van de waterkant. Hiervoor is de veilige onderhoudsstrook van 5 meter ingevoerd. De tweede verandering: de verbetering van de waterkwaliteit. Het risico dat het maaisel terug in het water valt is minimaal wanneer het op 1 meter van de slootkant wordt gelegd. Dit zorgt weer voor een betere balans in het ecosysteem. De derde verandering: een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. Het slootonderhoud werd in het verleden gedaan vanuit de kant waar het praktisch gezien het handigst was. Aa en Maas hanteert nu het gelijkwaardigheidsprincipe. De ene keer rijdt de aannemer aan de ene kant en legt het maaisel aan de overkant. De andere keer precies andersom. En tot slot: duurzaam onderhoud. Het waterschap stimuleert duurzame bestemmingen voor het maaisel en spoort grondeigenaren aan om het maaisel snel op te ruimen. Daarmee wordt voorkomen dat het weer in het milieu belandt.’

Denk mee, doe mee

Aa en Maas streeft ernaar om overlast door slootonderhoud te beperken en denkt mee over oplossingen. Ze organiseert bijeenkomsten om meer informatie te geven over de wijzigingen, en om
samen met grondeigenaren besluiten te nemen over welke kant ze maaien, waar het maaisel komt te liggen en over het verwijderen of verplaatsen van obstakels.

Anne-Lène Wesel, adviseur watersysteem district Beneden Aa: ‘Zie je de verdeling liever anders? Heb je ideeën over hoe om te gaan met het maaisel? Weet jij hoe we kunnen voorkomen dat een schuur moet worden verplaatst? Laat het ons weten. We zijn tenslotte aan het werk in en om de sloot die grenst aan jouw perceel. Kom naar de bijeenkomst bij jou in de buurt. Denk mee, doe mee. Samen zijn we verantwoordelijk voor schoon en voldoende water’.