Plannen voor optimalisatie peilbeheer Raamvallei ter inzage


13 november 2019

In de Raamvallei wordt door waterschap Aa en Maas samen met inwoners en gebiedspartners hard gewerkt aan een robuust, toekomstbestendig, watersysteem. Dit moet er voor zorgen dat zowel natuur als landbouw van een zo optimaal mogelijk (grond)waterpeil kan genieten.

Peilschaal

Aanpassingen rondom Velp en Zevenhutten zijn de eerste in een serie van maatregelen die horen bij het aanpassen van het grond- en oppervlaktewater niveau. Bij Velp worden extra stuwen geplaatst zodat het water op de droge en hoge gelegen stukken beter vast gehouden kan worden. Bij Zevenhutten wordt, in overleg met de omgeving, een waterloop omgeleid zodat landbouwpercelen goed hun water kwijt kunnen. Hierdoor kan een stukje natuur in beheer van Brabants Landschap juist het water beter vasthouden om zo te kunnen floreren.

De plannen liggen van 12 november tot en met 23 december ter inzage bij waterschap Aa en Maas, district Raam en zijn tevens te vinden op www.aaenmaas.nl/gebiedsplanraam. Wilt u graag een persoonlijke uitleg of toelichting? Dan kunt u op donderdag 21 november 2019 tussen 15.00 uur en 17.00 uur binnen lopen bij Waterschap Aa en Maas, District Raam, Gildekamp 2, 5431 SP Cuijk, (tel) 0485 396300. De realisatie van beide plannen is voorlopig gepland in 2020.