Vanwege droogte tijdelijk geen schapen op de Maasdijk


24 juli 2019

Het gras op de Maasdijk in Oost-Brabant vertoont op veel plaatsen kale en verdorde plekken als gevolg van de aanhoudende droogte en hoge temperaturen. Uit inspecties van waterschap Aa en Maas blijkt dat het vooral plekken zijn waar schapen langere tijd op hetzelfde perceel grazen. Om verdere beschadiging te voorkomen, heeft het waterschap besloten dat de pachters hun schapen tijdelijk van de dijk moeten halen.

De maatregel is noodzakelijk om te voorkomen dat er scheuren in de dijk ontstaan en het gras niet tijdig herstelt voor de winter. Dat vergroot het risico op erosie.

Vorige week heeft het waterschap al een aantal pachters gesproken over de maatregel. Deze week ontvangen alle pachters een brief over het besluit. Het is de bedoeling dat de schapen voor vrijdag 26 juli van de Maasdijk zijn verwijderd. Zodra het gras voldoende is hersteld, mogen de schapen weer terug. Ook hierover zal het waterschap de pachters vooraf informeren.

Vanwege de droogte houdt het waterschap de komende periode de dijken extra scherp in de gaten om op tijd scheuren en andere schade te kunnen ontdekken en om (verdere) schade te voorkomen.

Maasdijk bij Bokhoven
Maasdijk bij Bokhoven