Functies bij ons waterschap


Wil je graag bij een waterschap komen werken, maar weet je niet precies wat een waterschap doet? Of wil je graag een open sollicitatie sturen, maar weet je niet goed op welke functie? Check dan de lijst met functies. Deze is niet uitputtend, maar geeft je wel een goed beeld wat voor functies we zoal hebben. De keuze is reuze!

Functies op een district

 • Adviseur watersysteem
 • Afdelingshoofd
 • Asset Engineer
 • Bedrijfsleider
 • Gebiedsadviseur
 • Gebiedsbeheerder
 • Medewerker beheer en onderhoud
 • Specialist beheer en onderhoud watersysteem
 • Technicus
 • Technisch medewerker beheer & onderhoud
 • Veiligheidskundige/Gebiedsbeheerder
 • Werkvoorbereider assets / kunstwerken WSK

Functies op een rioolwaterzuivering

 • Afdelingshoofd
 • Afvalwatertechnoloog
 • Bedrijfsleider
 • Facilitair medewerker
 • Junior procestechnoloog
 • Manager Beheer
 • Medewerker besturingstechniek
 • Medewerker onderhoud
 • Medewerker werktuigbouw
 • Procesoperator
 • Procestechnoloog
 • Secretaresse
 • Senior procesoperator
 • Senior technicus
 • Technisch medewerker
 • Technisch Onderhoudsspecialist
 • Technicus

Afdeling Concernstaf

 • Adviseur Kwaliteit
 • Afdelingshoofd
 • Contractbeheerder
 • Controller
 • Coördinator Inkoop
 • Directie- en bestuursassistent
 • Griffier
 • Inkoopadviseur
 • Juridisch adviseur
 • Strategisch inkoper

Afdeling Servicestaf

 • Adviseur informatiemanagement
 • Dataspecialist
 • ICT Projectleider
 • Informatie architect en data specialist
 • IT Beheerder
 • Medewerker besturingstechniek
 • Medewerker meetnet
 • Medewerker monitoring sensoren
 • Medewerker onderhoud waterstandsmeetnet
 • Medewerker servicedesk
 • Programmeur
 • Senior medewerker besturingstechniek
 • Systeem- en netwerkbeheerder

Afdeling Adviesstaf

Afdeling Informatiestaf

 • Adviseur financiën
 • Coördinator financiën
 • Facilitair manager
 • Fiscaal en financieel adviseur
 • Informatieanalist
 • Medewerker facilitair bedrijf
 • Medewerker financiën
 • Medewerker interne controle
 • Medewerker Klant Contact Centrum
 • Receptioniste/telefoniste

Afdeling Waterdata en Informatie

 • Applicatiebeheerder DIV
 • Consulent Geo informatie
 • Data-analist
 • Data-engineer
 • Datascientist
 • GIS ontwikkelaar
 • Informatieanalist / projectleider
 • Informatiemanager
 • Informatiespecialist
 • Innovator
 • Medewerker Informatiemanagement
 • Medewerker projectondersteuning
 • Recordmanager
 • Senior informatiespecialist

Afdeling Grondzaken en Inrichting

 • Administratief medewerker grondzaken en vastgoed
 • Adviseur communicatie
 • Adviseur Programmering en Projectbeheersing
 • Adviseur subsidies
 • Assistent projectleider
 • Coördinator Grondverwerving Dijkversterking
 • Coördinator Grondzaken & Vastgoed
 • Projectleider
 • Projectmanager
 • Projectmedewerker
 • Specialist grondzaken en vastgoed
 • Subsidieadviseur

Afdeling Planadvies en Vergunningen

 • Adviseur juridische zaken
 • Adviseur ruimtelijke plannen
 • Coördinator/Juridisch adviseur
 • Juridisch adviseur
 • Medewerker waterloket
 • Projectleider Omgevingswet
 • Secretaresse/Projectondersteuner
 • Vergunningverlener

Afdeling Beleid en Advies

 • Adviseur Beheer en Onderhoud
 • Adviseur beleid en planvorming
 • Adviseur gezond en schoon water
 • Adviseur Peilbeheer
 • Adviseur planvorming
 • Adviseur Programmamanagement
 • Adviseur robuust watersysteem
 • Beleidsadviseur
 • Innovator
 • Junior beleidsadviseur
 • Medewerker projectondersteuning
 • Programmasecretaris
 • Senior adviseur waterkwaliteit
 • Strategisch adviseur

Afdeling Onderzoek en Monitoring

 • Adviseur beheerregister
 • Adviseur ecologie en waterkwaliteit
 • Adviseur hydrologie
 • Beleidsadviseur
 • Civieltechnicus/hydroloog
 • Databeheerder waterkwaliteit & ecologie
 • Ecoloog
 • Hydroloog
 • Junior adviseur ecologie
 • Junior adviseur hydrologie
 • Landmeter
 • Medewerker projectondersteuning
 • Onderzoeker ecologie
 • Onderzoeker hydrologie
 • Onderzoeksmedewerker Watersystemen
 • Projectleider Sensor Gestuurd Boeren
 • Senior hydroloog
 • Senior Waterkwaliteit Ecologie

Afdeling Ontwerp en Realisatie

 • Adviseur Programmering en Projectbeheersing
 • Assistent projectleider
 • BIM specialist
 • Commissioning engineer
 • Contractmanager
 • Coördinator bouw & civiel
 • Engineer/Medewerker werktuigbouwkunde
 • Manager projectbeheersing
 • Medewerker bouw en civiel
 • Medewerker elektrotechniek en procesautomatisering
 • Medewerker projectbeheersing
 • Medewerker werktuigbouw
 • Projectleider
 • Projectmanager
 • Technisch manager

Afdeling Handhaving

 • Adviseur crisisbeheersing
 • Adviseur juridische zaken
 • Adviseur toezicht en handhaving
 • BOA/Toezichthouder
 • Datascientist
 • Functioneel beheerder/Informatiespecialist
 • Juridisch adviseur
 • Medewerker handhavingsloket
 • Projectleider DSO
 • Projectondersteuner crisisbeheersing
 • Toezichthouder
 • Toezichthouder complex/Adviseur

Afdeling Advies Zuiveren

 • Adviseur afvalwaterketen
 • Adviseur Kwaliteit
 • Adviseur milieu en afvalwater
 • Adviseur planvorming
 • Adviseur stedelijk water
 • Adviseur waterkwaliteit
 • Asset Engineer
 • Bedrijfskundig Technoloog
 • Bedrijfskundige
 • Beleidsadviseur Energietransitie
 • Innovatietechnoloog
 • Innovator
 • Maintenance Engineer
 • Medewerker afvalwaterketen
 • Medewerker procesautomatisering
 • Projectinitiator Energie- en klimaatneutraal
 • Regisseur circulaire economie en klimaat
 • Regisseur Schoon Water
 • Senior medewerker besturings- en elektrotechniek
 • Senior procestechnoloog
 • Technisch adviseur klimaatneutraal
 • Technoloog afvalwater

Afdeling Waterveiligheid

 • Adviseur omgeving dijkversterking
 • Adviseur omgevingsmanagement
 • Adviseur waterkering
 • Beleidsadviseur waterveiligheid
 • Contractmanager
 • Digitale expert waterveiligheid
 • Dijkbeheerder
 • Manager projectbeheersing Waterveiligheid
 • Medewerker beheerregister
 • Omgevingsmanager
 • Projectcontroller HWBP
 • Projectmanager waterveiligheid
 • Projectondersteuner
 • Senior adviseur projectbeheersing
 • Senior beleidsadviseur
 • Technisch adviseur geotechniek
 • Technisch adviseur waterkering
 • Technisch Adviseur Waterveiligheid
 • Technisch manager
 • Technisch manager dijkversterkingen

Vragen? We helpen je graag!