In dienst


Welkom bij Waterschap Aa en Maas! Om je gegevens goed in ons systeem te kunnen zetten, vragen we je aanvullende informatie door te geven. Uiteraard gaan we zorgvuldig met je gegevens om.

Uw gegevens
Personalia
Geslacht
Loonheffingskorting toepassen
Wil je dat waterschap Aa en Maas rekening houdt met de loonheffingskorting?

Toelichting: Iedere werknemer heeft recht op korting op de belasting, de zgn. heffingskorting. De werkgever berekent automatisch de korting die voor jou geldt. Je krijgt deze korting maar bij één werkgever.

Betalingsgegevens
Woon-werkvergoeding
Ik maak gebruik van
Toelichting vervoer

Kom je met het openbaar vervoer naar je werk? Dan krijg je deze kosten volledig vergoed. Daarnaast ontvang je een vergoeding voor de kilometers van thuis naar het opstappunt van het openbaar vervoer en voor de kilometers vanaf het uitstappunt tot je werkplek. Om de vergoeding te kunnen berekenen, hebben we aanvullende gegevens nodig. We gaan bij het berekenen uit van de optimale reisroute. Kom je met eigen vervoer naar je werk? Dan hoef je deze vragen niet in te vullen.

Heenreis
Terugreis
Vroegere overheidsbetrekkingen

Toelichting: Op de website van het ABP kun je een diensttijdoverzicht downloaden. Hierop staan de periodes waarin je pensioen hebt opgebouwd. Deze gegevens zijn nodig voor de jubileumberekening.