Stankoverlast rioolwaterzuivering Den Bosch


Inwoners in de omgeving van rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch hebben sinds 2018 last gehad van stank van deze zuivering. De overlast is heel vervelend en was beslist niet de bedoeling. Het waterschap heeft hard gewerkt aan een oplossing. In de zomer van 2021 nam het waterschap ingrijpende maatregelen. Hiermee is een lange periode van structurele overlast afgesloten.

Wat hebben we gedaan?

  • We lieten stank meermaals onderzoeken.
  • Vanaf 2019 troffen we direct uitvoerbare maatregelen. Ander type filters, meer filters, aangescherpte procedures, lekken dichten, en nog veel meer. De maatregelen hadden effect, maar onvoldoende om de stank weg te nemen.
  • We gingen terug naar de tekentafel. Per installatie berekenden we de benodigde capaciteit van luchtleidingen, ventilatoren en filters.
  • We analyseerden stank en stankklachten met e-noses, elektronische neuzen op het terrein, die stank van minuut tot minuut registreren. We concludeerden dat het slibgebouw ca driekwart van de klachten veroorzaakt en dat de gebruikelijke filters ongeschikt zijn om de stank uit dit gebouw weg te nemen.
  • We testten op kleine schaal een nieuwe techniek voor het slibgebouw, een ‘stankwasser’. De test wees uit dat we deze techniek continu 99,9% van de stankstoffen kunnen verwijderen.
  • In de zomer van 2021 bouwden we deze techniek op grote schaal: we bouwden drie metershoge stankwassers en maakten de luchtleidingen en ventilatoren gemiddeld 6 keer groter.

Ervaar je toch nog overlast?

We sluiten overlast niet uit. Storingen of werkzaamheden kunnen soms tot overlast leiden. Dit proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Ook andere installaties dan het slibgebouw kunnen incidenteel stank geven. Waar nodig passen we ook die installaties aan.

Stank melden

Stankbron

De stank werd grotendeels veroorzaakt door het slibgebouw. In dit gebouw verwerken we rioolslib, het restproduct van een zuivering. Ook het rioolslib van andere zuiveringen. Op werkdagen komt ± 6 keer per dag een vrachtwagen vers slib storten en vergist slib ophalen. Het slib wordt gemend, gecentrifugeerd en geleid van en naar de gistingstanks voor de productie van biogas.

De stankwassers bij het slibgebouw van de rioolwaterzuivering Den Bosch
De stankwassers bij het slibgebouw van de rioolwaterzuivering Den Bosch.

Nieuwsbrief

We verspreidden twee keer een nieuwsbrief. Je kunt de nieuwsbrief online bekijken.

Vragen? Wij helpen je graag!