Stankoverlast rioolwaterzuivering Den Bosch


Hoe lossen we het op?

Inwoners in de omgeving van rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch ervaren al lange tijd stankoverlast van deze zuivering. De overlast is heel vervelend en beslist niet de bedoeling. We werken hard aan een oplossing, maar we zijn er nog niet. Via deze webpagina houden we jou als omwonende op de hoogte van onze activiteiten en vind je meer informatie en achtergronden over de stank.

Stankoverlast melden

Wil je stankoverlast melden? Vul dan onderstaand meldformulier digitaal in. Dit kan met of zonder DigiD.

Gebruik je DigiD? Dan worden jouw gegevens uit je DigiD automatisch ingevuld, bijvoorbeeld jouw adres. Ook kun je de status van jouw klacht volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Je vindt ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan de homepage van deze website.

Melden stankoverlast

Wat doen we daar aan?

Aanpak via twee sporen

Om het stankprobleem zo snel mogelijk en tegelijkertijd definitief op te lossen, volgt het actieteam van het   waterschap een aanpak via twee sporen:

  1. uitvoeren van maatregelen bij vermoedelijke bronnen om de stank zo snel mogelijk te reduceren
  2. het effect van maatregelen monitoren en verder onderzoek doen naar potentiële andere bronnen

Maatregelen bij stankbronnen

Hieronder zie je welke maatregelen we nemen of voorbereiden om de stankoverlast te verminderen en uiteindelijk definitief op te lossen. We vullen dit overzicht doorlopend aan met nieuwe maatregelen.

Voorbehandeling afvalwater

Maatregelen bij voorbehandeling afvalwater
(Mogelijke) stankbron Wat doen we daar aan? Wanneer?
Het filter werkt minder goed dan verwacht. Het filter wordt opnieuw ingesteld. Mogelijk komt er een extra filter. Week 50

Slibgebouw

Maatregelen bij slibgebouw
(Mogelijke) stankbron

Wat doen we daar aan?

Wanneer?
Er zijn gebreken in de afzuiging, de leidingen en de afdichtingen. Hierdoor ontsnapt er lucht naar buiten. Gebreken opsporen, verhelpen en blijven monitoren Doorlopend sinds week 45
Vier filters met afzuiging ín het gebouw, bedoeld om de lucht ook daar stankvrij te maken. De lucht die naar buiten ontsnapt, stinkt dan niet. Week 50
Afscherming van de slibstorthal (waar geen filters passen), zodat de lucht in de hal schoon blijft. Er is een klein risico dat dit juist leidt tot meer stankoverlast. Daarom voeren we deze maatregel pas na de kerstperiode uit. Mocht het inderdaad juist meer overlast veroorzaken, dan draaien we de maatregel direct terug. Week 3
Het nieuwe type filter dat in april 2019 werd geplaatst bleek onvoldoende te werken. Drie geschakelde filters aan de  buitenzijde van het slibgebouw, die beurtelings andere stankstoffen wegnemen. Uit metingen blijkt dat de filters goed werken. Geplaatst eind september 2019. Werking sinds week 43.
Op werkdagen lossen vrachtwagens dagelijks slib van andere zuiveringen. Tijdens het lossen ontsnapt er stank.

Met striktere procedures voor de chauffeurs verkleinen we de hoeveelheid stankstoffen die ontsnappen.

Procedure sinds september 2019.

Met een geurmaskeerder (soort luchtverfrisser) voorkomen we dat de lucht die toch vrijkomt stinkt. Uit de eerste waarnemingen blijkt dat het effect zeer gering is. De stankstoffen zijn waarschijnlijk sterker dan de stoffen uit de geurmaskeerder. Ook blijkt hij gevoelig voor storingen.

Geurmaskeerder  geplaatst in week 47, maar vanwege storingen niet continu in bedrijf

Monitoring van de losprocedure om verbeteringen in kaart te brengen. Sinds week 48
Uit onderzoek bleek dat het bestaande filter onvoldoende werkte. We plaatsten een ander type filter bij het slibgebouw.

April 2019

Calamiteitentank

Maatregelen bij calamiteitentank
(Mogelijke) stankbron Wat doen we er aan? Wanneer?
Tijdens gebruik van deze open noodtank komen er stankstoffen ongefilterd vrij. We gebruiken deze tank alleen als het echt niet anders kan. Op dat moment voegen we ijzerchloride toe om stank te neutraliseren. Procedure sinds september 2019

Gasballon voor opslag biogas

Maatregelen bij gasballon
(Mogelijke) stankbron Wat doen we er aan? Wanneer?

De lucht uit de dubbele wand blaast naar buiten. Mogelijk bevat deze lucht stankstoffen.

Voor de zekerheid plaatsen we een filter, waarmee we eventuele stankstoffen uit de dubbele wand afvangen. Uitvoering in week 50 en 51.

Struvietank

Maatregelen bij struviettank
(Mogelijke) stankbron Wat doen we daar aan? Wanneer?
Mogelijk komt er stank vrij uit deze kleine tank. Voor de zekerheid dekken we deze tank af en plaatsen we een filter. Uitvoering in week 50 en 51.

Effect meten en verder onderzoek

  • We checken wekelijks het rendement van alle stankfilters op het terrein.
  • We voeren waar dat technisch kan vervolgmetingen uit bij installaties waar maatregelen zijn genomen.
  • We vragen enkele bewoners tijdelijk een ‘stankdagboek’ bij te houden. De detailgegevens hieruit koppelen we aan windrichting en processen en plekken op de zuivering. Hierover volgt later meer informatie.

Onderzoeksrapporten opvragen

Heb je interesse in de rapportages van uitgevoerd stankonderzoek, dan kun je deze opvragen via cvandenelshout@aaenmaas.nl. Op dit moment zijn deze rapportages beschikbaar:

  • Onderzoek aan filters slibgebouw januari 2019
  • Onderzoek aan filters slibgebouw maart 2019
  • Onderzoek alle installaties juli en oktober 2019

Tussen juli en september 2019 is integraal stankonderzoek op het hele zuiveringsterrein uitgevoerd. De meeste meetresultaten zijn binnen , maar er moeten nog aanvullende metingen worden uitgevoerd. Zodra de rapportage van het hele onderzoek beschikbaar is, kun je deze ook opvragen.

Nieuwsbrief

Eind oktober heeft het waterschap een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid in een deel van de Maaspoort en zuidwestzijde van de rioolwaterzuivering. Je kunt de nieuwsbrief hier online bekijken.

Veelgestelde vragen