Stankoverlast rioolwaterzuivering Den Bosch


Inwoners in de omgeving van rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch ervaren al lange tijd stankoverlast van deze zuivering. De overlast is heel vervelend en beslist niet de bedoeling. We werken hard aan een oplossing, maar we zijn er nog niet. Via deze webpagina houden we jou als omwonende op de hoogte van onze activiteiten en vind je meer informatie en achtergronden over de stank.

Stankoverlast melden

Melden stankoverlast

Hoe pakken we het aan?

De aanpak van de stankoverlast kent verschillende fases. Tijdens iedere fase doen we onderzoek en/of berekeningen en voeren we maatregelen uit. Met wekelijkse metingen en elektronische neuzen die van minuut tot minuut stank monitoren vinden we stankbronnen en volgen we de ontwikkelingen.

In het najaar van 2018 kwamen de eerste klachten. We deden een studie naar mogelijke stankbronnen en deden onderzoek bij de belangrijkste bron, de filters van het slibgebouw. Hier voerden we maatregelen uit. De stankoverlast verdween niet.

In deze fase keken we breder. In de zomer van 2019 deden we onderzoek bij alle bronnen op het terrein. We voerden er verschillende maatregelen uit. De uitstoot van stankstoffen is fors afgenomen, maar nog onvoldoende. We blijven dit doen tot de stank definitief is opgelost.

Ingrijpende aanpassingen zijn de enige overgebleven weg. In of rond juni 2020 starten we met berekeningen waarmee we een nieuw ontwerp maken van de geurbehandeling van vrijwel alle installaties. Hierna start de uitvoering. We passen onder meer ventilatoren, leidingen en filters structureel aan. Deze fase duurt ongeveer een jaar, mogelijk langer door de coronacrisis.

Overzicht maatregelen

Hieronder alle uitgevoerde en lopende maatregelen om de uitstoot van stankstoffen bij de verschillende installaties terug te dringen. De maatregelen staan in chronologische volgorde.

Tijdlijn fase 1: Directe aanpak van de grootste bron

Het lavafilter vervangen door een actief koolfilter. Dit vangt andere stoffen af. Het effect is onvoldoende.

De instellingen aanpassen van het andere filter bij het slibgebouw, een actief koolfilter. Het filter werkt iets beter.

Tijdlijn Fase 2: Directe aanpak van meerdere bronnen

De instellingen van de lavafilters aanpassen. De filters doen wat ze moeten doen.

De tank alleen gebruiken als het echt niet anders kan. En dan ijzerchloride toevoegen, dit neutraliseert stank. Het stinkt niet meer bij de tank.

Aanpassen leidingen en afzuiging en dichten lekken. De lucht die naar buiten stroomt is frisser.

De deuren van de hal staan korter open: van gemiddeld 10 minuten naar gemiddeld 5 minuten.

Het nieuwe actief koolfilter uitbreiden met twee lavafilters. Zo ontstaat een 3-trapsfilter. Dit stoot veel minder stankstoffen uit.

De instellingen van het filter aanpassen. Het stoot nog te veel stankstoffen uit.

Hierdoor is de lucht die naar buiten stroomt frisser. In maart 2020 zijn de filters weggehaald. Door andere maatregelen zijn ze niet meer nodig en worden ze elders ingezet.

Bij de lucht die uit de dubbele wand blaast. Het stinkt niet meer bij het filter.

Het stinkt niet meer in de buurt van de tank.

Lekken dichten en afzuiging aanpassen om onnodige uitstoot van stankstoffen te voorkomen.

Afschermen van de hal waar het slib van andere zuiveringen wordt gestort. De lucht in het slibgebouw en de lucht die vanuit de hal naar buiten stroomt is frisser.

De geurmaskeerder verspreidt automatisch frisse nevel over het slib. Op het terrein ruikt het frisser, daarbuiten waarschijnlijk niet.

De lucht van de slibmengers leiden naar het 3-trapsfilter in plaats van naar het bestaande actief-koolfilter. Dit actief-kool filter doet het nu beter en het 3-trapsfilter niet slechter.

Een waterslot plaatsen. Het stinkt niet meer bij de put.

Het laatste filter van het 3-trapsfilter vervangen door 2 van de 4 tijdelijke actief koolfilters, die niet meer nodig zijn in het slibgebouw.

Als het veel regent ‘parkeren’ we vaak rioolwater in deze open noodtank. We doen dat voortaan alleen nog maar als het echt niet anders kan.

Het bestaande lavafilter uitbreiden met 2 van de 4 actief koolfilters, die niet meer nodig zijn in het slibgebouw. In het voorjaar en de zomer werden nieuwe berekeningen gemaakt en leidingen aangepast.

Dit filter is mogelijk geschikt voor de complexe processen. Hij is echter nog niet toegepast bij rioolwaterzuiveringen in Nederland. Daarom testen we 4 weken lang een kleiner exemplaar. Bij voldoende succes plaatsen we een groot exemplaar.

Tijdlijn fase 3: structurele, ingrijpende aanpassingen

Specialisten maken per installatie een nieuw ontwerp van luchtafzuiging, ventilatie en filters.

13 elektronische neuzen registeren en lokaliseren stank van minuut tot minuut. Dit geeft een preciezer inzicht in de stankbronnen.

Stankbronnen

Op onderstaande kaart staan de installaties waar we maatregelen uitvoeren.

1 Ontvangstgebouw

In dit gebouw halen we grof vuil en zand uit binnenkomend rioolwater.

2 Voorbezinktank

Hier krijgt het rioolwater haar eerste zuiveringsbeurt. Vuildeeltjes zinken naar de bodem.

3 Calamiteitentank

Deze open tank is soms in gebruik om tijdelijk rioolwater op te slaan.

4 Slibgebouw

In dit gebouw verwerken we rioolslib, het restproduct van een zuivering. Ook het rioolslib van andere zuiveringen. Op werkdagen komt ± 6 keer per dag een vrachtwagen vers slib storten en vergist slib ophalen. Het slib wordt gemend, gecentrifugeerd en geleid van en naar de gistingstanks voor de productie van biogas.

5 Gasballon

Hier slaan we tijdelijk biogas op.

6 Struviettank

In deze kleine open tank halen we struviet uit rioolslib. Dit is een grondstof voor kunstmest.

Onderzoek en opvragen rapporten

Met eenvoudige wekelijkse metingen bij alle filters op het terrein monitoren we continu de effecten van maatregelen. Soms doen we uitgebreider onderzoek. Een bureau voert dan uitgebreide metingen uit en neemt geurmonsters die worden geanalyseerd in een laboratorium. Vanaf juli 2020 registreren en lokaliseren we stank van minuut tot minuut met behulp van zogenaamde e-noses, elektronische neuzen. Zo krijgen we preciezer inzicht in stankbronnen. Iedere melding van stankoverlast koppelen we aan de gegevens van de e-noses. Zo weten we per melding wat de oorzaak was van de stank. We verzamelen ook op andere manieren gegevens. Denk aan de stankdagboeken die enkele bewoners eind 2019 bijhielden. Heb je interesse in de onderzoeksrapporten, dan kun je deze opvragen bij cvandenelshout@aaenmaas.nl

  • Onderzoek filters slibgebouw januari 2019
  • Onderzoek filters slibgebouw maart 2019
  • Onderzoek alle filters juli en oktober 2019
  • Stankdagboeken van bewoners januari 2020
  • Klachtenpatroon sinds september 2018 (wordt maandelijks geactualiseerd)

Grafiek stankbron bij meldingen na analyse e-noses

In onderstaande grafiek staat welke onderdelen van de zuiveringen zorgden voor overlast. De grafiek gaat over 76 meldingen gedaan tussen 29-06-2020 en 12-09-2020. Soms geven de e-noses geen uitsluitsel en is de bron onbekend of zijn er twee mogelijke bronnen. Een enkele keer waait de wind niet richting de locatie van de melding. Dan is de zuivering niet de oorzaak van de overlast.

grafisch overzicht van stankbronnen bij meldingen na analyse e-noses

Nieuwsbrief

Eind oktober heeft het waterschap een nieuwsbrief huis-aan-huis verspreid in een deel van de Maaspoort en zuidwestzijde van de rioolwaterzuivering. Je kunt de nieuwsbrief hier online bekijken.

Veelgestelde vragen

Vragen? Wij helpen je graag!

Colette van den Elshout

Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06- 5073 2143
E-mail
cvandenelshout@aaenmaas.nl