Stankoverlast rioolwaterzuivering Den Bosch


Inwoners in de omgeving van rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch ervaren al lange tijd stankoverlast van deze zuivering. De overlast is heel vervelend en beslist niet de bedoeling. We werken hard aan een oplossing. Als we klaar zijn is de structurele overlast voorbij. Stank is dan nog een uitzondering.

Melden stankoverlast

Wat gaan we doen?

 • We passen het slibgebouw ingrijpend aan. Het veroorzaakt circa driekwart van de stankklachten.
 • We maken er de luchtleidingen en ventilatoren gemiddeld zes keer groter.
 • We bouwen er een metershoge ‘stankwasser’.
 • Na deze verbouwing pakken we kleinere stankbronnen aan. We brengen deze dan opnieuw in kaart. Deze werkzaamheden zijn minder ingrijpend.
 • Tot het werk klaar is, voorkomen we stankoverlast zo goed mogelijk.

Wat hebben we gedaan?

 • We lieten stank meermaals onderzoeken.
 • Vanaf 2019 troffen we direct uitvoerbare maatregelen. Ander type filters, meer filters, aangescherpte procedures, lekken dichten, en nog veel meer. De maatregelen hadden effect, maar onvoldoende om de stank weg te nemen.
 • We gingen terug naar de tekentafel. Per installatie berekenden we de benodigde capaciteit van luchtleidingen, ventilatoren en filters.
 • We analyseerden stank en stankklachten met e-noses, elektronische neuzen op het terrein, die stank van minuut tot minuut registreren. Dit blijven we doen tot de overlast voorbij is. We concludeerden dat het slibgebouw ca driekwart van de klachten veroorzaakt en dat de gebruikelijke filters ongeschikt zijn om de stank uit dit gebouw weg te nemen.
 • We testten op kleine schaal een nieuwe techniek voor het slibgebouw, een ‘stankwasser’. De test wees uit dat we deze techniek continu 99,9% van de stankstoffen kunnen verwijderen.

Planning

We zetten alles op alles om medio 2021 klaar te zijn met de verbouwing van het slibgebouw. Dan is de meeste stankoverlast verdwenen. Hierna volgen de kleinere stankbronnen. De aanpassingen hiervoor zijn minder ingrijpend.

Stankbronnen

Op onderstaande kaart staan alle mogelijke stankbronnen op het terrein. We troffen op alle plekken maatregelen. Sinds de e-noses op het terrein hangen weten we welke installaties stank veroorzaken.

1 Ontvangstgebouw

In dit gebouw halen we grof vuil en zand uit binnenkomend rioolwater. Het veroorzaakt af en toe stank. Als het slibgebouw is aangepast, krijgen we beter zicht op deze bron. Als het nodig is, pakken we hem aan.

2 Voorbezinktank

Hier krijgt het rioolwater haar eerste zuiveringsbeurt. Vuildeeltjes zinken naar de bodem. Het veroorzaakt heel af en toe stank. Als het slibgebouw is aangepast, krijgen we beter zicht op deze bron. Als het nodig is, pakken we hem aan.

3 Calamiteitentank

Deze open tank was soms in gebruik om tijdelijk rioolwater op te slaan. We zagen dat dit dan stank kon veroorzaken. Daarom is besloten de calamiteitentank niet meer te gebruiken, behalve bij echte calamiteiten. Sindsdien registreren de e-noses geen stank meer van deze tank.

4 Slibgebouw

In dit gebouw verwerken we rioolslib, het restproduct van een zuivering. Ook het rioolslib van andere zuiveringen. Op werkdagen komt ± 6 keer per dag een vrachtwagen vers slib storten en vergist slib ophalen. Het slib wordt gemend, gecentrifugeerd en geleid van en naar de gistingstanks voor de productie van biogas. We troffen hier veel maatregelen, maar deze waren onvoldoende effectief. Het gebouw veroorzaakt driekwart van de stankklachten. Daarom passen we het ingrijpend aan. De luchtleidingen en ventilatoren worden 6 keer groter en de lucht wordt gefilterd met een metershoge stankwasser.

5 Gasballon

Hier slaan we tijdelijk biogas op. We troffen er enkele maatregelen. De e-noses wijzen niet naar de gasballon.

6 Struviettank

In deze kleine open tank halen we struviet uit rioolslib. Dit is een grondstof voor kunstmest. We troffen er enkele maatregelen. De e-noses wijzen niet naar de struviettank.

7 Passerende vrachtwagens (niet op de kaart)

De e-noses registreren heel soms ook stank van een passerende vrachtwagen. Mogelijk stinken de vrachtwagens meer op maandagen. Dat komt omdat het slib misschien meer stinkt als het een weekend stilligt. We onderzoeken of dit het geval is en we kijken of het ook mogelijk is om in de weekenden slib te vervoeren.

Onderzoek en opvragen rapporten

Vanaf het begin van de overlast doen we onderzoek naar de stank. Heb je interesse in de onderzoeksrapporten of andere gegevens, dan kun je deze opvragen bij cvandenelshout@aaenmaas.nl

 • Onderzoek filters slibgebouw januari 2019
 • Onderzoek filters slibgebouw maart 2019
 • Onderzoek alle filters juli en oktober 2019
 • Stankdagboeken van bewoners januari 2020
 • Klachtenpatroon sinds september 2018
 • Analyse e-noses vanaf juni 2020

Nieuwsbrief

We verspreidden twee keer een nieuwsbrief. Je kunt de nieuwsbrief online bekijken.

Veelgestelde vragen

Vragen? Wij helpen je graag!

Colette van den Elshout

Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06- 5073 2143
E-mail
cvandenelshout@aaenmaas.nl