Subsidie


Wil je een project starten dat zorgt voor een blijvende verbetering van water en groen in jouw omgeving? En doe je dat in een dorpskern of stad én samen met anderen, zoals een school, buren of verenigingen? Dan kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen.

Voorwaarden van de subsidieregeling

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-. Je krijgt de subsidie als voorschot op de oplevering van je project, als je offertes of een gedegen kostenraming kunt voorleggen. Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad;
  • de maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
  • het eindresultaat mag niet alleen voor jezelf zijn. Samenwerken is dus verplicht!

Subsidie aanvragen (pdf, 168 kB)

Meer over de subsidieregeling

Definitieve vaststelling

Als de subsidie is goedgekeurd, geef dan de definitieve projectinformatie en -bedragen aan ons door.

Definitieve vaststelling doorgeven (pdf, 151 kB)

Vragen en antwoorden

Lees meer over

Vragen? Wij helpen je graag!