Subsidie


Wil je een project starten dat zorgt voor een blijvende verbetering van water en groen in jouw omgeving? En doe je dat in een dorpskern of stad én samen met anderen, zoals je buren, een gemeente, stichting of vereniging? Dan kun je subsidie aanvragen voor klimaatbestendige maatregelen.

Voorwaarden subsidie klimaatbestendige maatregelen

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-. Je krijgt de subsidie als voorschot op de oplevering van je project, als je offertes of een gedegen kostenraming kunt voorleggen. Als het project is gerealiseerd, geef je de definitieve projectinformatie en -bedragen aan ons door. Daarna stellen we het definitieve subsidiebedrag vast.

Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad;
  • de maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
  • het eindresultaat mag niet alleen voor jezelf zijn.

Vraag subsidie voor klimaatbestendige maatregelen aan

Meer over de subsidieregeling

Vragen en antwoorden