Subsidie


We hebben allemaal te maken met de verandering van het klimaat. Waterschap Aa en Maas roept inwoners, verenigingen, scholen en bedrijven in dorpen en steden op om gezamenlijk aanpassingen te doen die de leefomgeving klimaatbestendig maken en verbeteren. Om dit te stimuleren, verstrekken wij subsidie voor klimaatbestendige maatregelen.

Voorwaarden subsidie klimaatbestendige maatregelen

De maximale subsidie per project is 30% van de projectkosten, met een maximum bijdrage van €5.000,-. Je krijgt de subsidie als voorschot op de oplevering van je project, als je offertes of een gedegen kostenraming kunt voorleggen. Als het project is gerealiseerd, geef je de definitieve projectinformatie en -bedragen aan ons door. Daarna stellen we het definitieve subsidiebedrag vast.

Om subsidie te krijgen, moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het project vindt plaats in bebouwd gebied, dus een dorpskern of stad;
  • de maatregel(en) moet(en) een blijvende verbetering zijn voor de water- en groenstructuur;
  • het eindresultaat mag niet alleen voor jezelf zijn.

Vraag subsidie voor klimaatbestendige maatregelen aan

Meer over de subsidieregeling

Vragen en antwoorden