Subsidie LEADER De Brabantse Peel en Het Groene Woud


Projectideeën die bijdragen aan een gezonde werk- en leefomgeving in de Brabantse Peel of Het Groene Woud maken kans op de LEADER subsidie. Je kunt deze subsidie aanvragen bij het subsidieloket.

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat nieuwe projecten in de Brabantse Peel en Het Groene Woud helpt realiseren. Dat zijn projecten voor en door inwoners. Want wie kent zijn eigen omgeving nu beter dan de mensen die er zelf wonen? Daarom mogen zij hun projectidee indienen. Als het idee past binnen de doelstellingen van LEADER kan dit een mooie financiële bijdrage opleveren.

Begeleiding bij subsidieaanvraag

Brabantse Peel

LEADER de Brabantse Peel biedt niet alleen financiële steun, maar ook begeleiding. Initiatiefnemers worden begeleid van projectidee tot subsidieaanvraag. Dat doen de LEADER-coördinator en de leden van de LAG (Lokale Actie Groep). Voor kleine ontwikkelprojecten is een subsidie van minimaal €3.000 tot maximaal €15.000 beschikbaar. Voor grote impactprojecten is een subsidie mogelijk van minimaal €15.000 tot maximaal €125.000.

Het Groene Woud

Initiatiefnemers van een projectidee kunnen de LEADER-subsidie tot en met 2027 aanvragen bij Stichting Landschap het Groene Woud. Een speciaal hiervoor opgerichte Lokale Actiegroep Het Groene Woud (de LAG-HGW) is eigenaar en bewaker van het LEADER-programma en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de LEADER-regeling in Het Groene Woud.

Project aanvraag indienen

Brabantse Peel

Projectaanvragen kunnen worden ingediend bij subsidieloket Stimulus. Op de LEADER-website(opent in nieuw venster) staan de voorwaarden en hoe je de aanvraag indient. De Lokale Actiegroep (LAG) van LEADER De Brabantse Peel beoordeelt of ingediende initiatieven in aanmerking komen voor de officiële subsidieaanvraag.

LEADER de Brabantse Peel wordt ondersteund door de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Land van Cuijk, Someren, Maashorst, Helmond, het oostelijke gedeelte van de gemeente Meierijstad en ons waterschap. Innovatiehuis de Peel is penvoerder van het programma.

Het Groene Woud

Hoe je een projectaanvraag indient lees je op de LEADER website voor het Groene Woud.  De LAG beoordeelt projecten waarvoor LEADER-subsidie wordt aangevraagd en brengt daarover advies uit aan de provincie Noord-Brabant. Die besluit over de formele toekenning of afwijzing. De LAG baseert zich bij de beoordeling en advisering op de Lokale Ontwikkelingsstrategie Het Groene Woud. Daarin staan de doelen, werkwijze en beoordelingscriteria beschreven.

Laat je inspireren

De Brabantse Peel en Het Groene Woud zijn niet de enige LEADER-gebieden. Door heel Nederland zijn al veel mooie LEADER-projecten gerealiseerd. Zo opende een groep inwoners in Leusden de Ambachtshoeve, het Lerend Netwerk Boerenambachten. Hier brengen ouderen, die de landbouwambachten nog meester zijn, hun kennis over op jongeren. In Winschoten werd een oud leegstaand schoolpand getransformeerd tot kinderdagverblijf. En in Utrecht werd de app Mijn Boerderijtje ontwikkeld, waar mensen uit de stad via hun telefoon kunnen ‘meeboeren’ op het platteland.

Vragen? We helpen je graag!