Meldpunt bodemkwaliteit


Ga je in of nabij oppervlaktewater aan de slag met steenachtige bouwstoffen (zoals stortsteen, beton of bakstenen), grond en baggerspecie? Dan krijg je te maken met het Besluit bodemkwaliteit. Hierin staan regels en kwaliteitseisen. Soms moet je van tevoren een melding doen via het Meldpunt bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

Ik wil een sloot dempen. Mag ik elke grond of bagger daarvoor gebruiken? Mag ik bagger opslaan op mijn perceel? En waar moet ik op letten als ik een kavelpad verplaats? De antwoorden op deze en nog veel meer vragen en de regels die met grond, baggerspecie en bouwstoffen te maken hebben, staan in het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit geeft aan aan welke kwaliteitseisen bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen, hoe de kwaliteit moet worden bepaald en of je een melding moet doen. Het Besluit helpt bij een duurzaam bodembeheer én houdt rekening met je bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is dat je zelf verantwoordelijk bent voor de bodemkwaliteit bij je bedrijf.

Een melding doen

Het toepassen van bouwstoffen en grond en baggerspecie moet je in een aantal gevallen vooraf melden. Deze melding moet je minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden doen. Dat kan via het Meldpunt bodemkwaliteit. Op deze website vind je ook het antwoord op veelgestelde vragen en meer informatie over het Meldpunt.

Naar Meldpunt bodemkwaliteit

Goed om te weten

  • Heb je vragen over het Besluit bodemkwaliteit en wil je weten of je meldingsplichtig bent? Ga dan naar de Helpdesk Bodem+.
  • Wil je meer informatie over certificering en erkenningen? Ga dan naar de site van SIKB.
  • Zie je verdachte situaties of overtredingen? Meld het dan bij meldpunt bodemkwaliteit.

Vragen? We helpen je graag!