Klacht over het gedrag van onze bestuurders of medewerkers


We vinden het belangrijk dat je tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Ondanks alle zorg en aandacht kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de manier waarop je bent behandeld. Bijvoorbeeld als je na herhaaldelijk aandringen geen antwoord krijgt op je vraag, wij onze  afspraken niet nakomen of als je het gevoeld hebt dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Je kunt dan een klacht indienen.

Een klacht indienen

Je kunt uiterlijk een jaar nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden een klacht hierover indienen. Dat kun je op verschillende manieren doen.

Digitaal

Heb je een klacht over het gedrag van onze bestuurders of medewerkers? Vul dan onderstaand klachtenformulier digitaal in. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Als je kiest voor een digitaal formulier dan worden de gegevens uit je DigiD automatisch ingevuld, bijvoorbeeld jouw adres. Ook kun je de status van jouw klacht volgen via het e-loket ‘Mijn Aa en Maas’. Je vindt ‘Mijn Aa en Maas’ rechts bovenaan de homepage van deze website.
Hier lees je meer over digitaal zaken doen met ons waterschap.

Dien een klacht in

Mondeling

Wil je opheldering over wat er gebeurd is of zou een verontschuldiging voor jou volstaan? Dan kun je je je klacht mondeling doorgeven aan de klachtencoördinator. Zij is te bereiken via telefoonnummer 088 - 17 88 000. Als tijdens het gesprek blijkt dat het om een ingewikkelde situatie gaat, dan zal de klachtencoördinator je alsnog vragen om je klacht in te dienen via het bovenstaande formulier.

De afhandeling van een klacht

  • Je krijgt een ontvangstbevestiging van onze klachtencoördinator.
  • De bestuurder of ambtenaar waartegen de klacht is ingediend wordt op de hoogte gesteld.
  • De klachtencoördinator neemt telefonisch contact met je op om jouw klacht te bespreken en na te gaan wat de beste manier is waarop jouw klacht kan worden behandeld. Dat kan betekenen dat de klachtencoördinator je in contact brengt met de betreffende ambtenaar of bestuurder om samen naar een oplossing te zoeken. Mocht dit niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan wordt jouw klacht volgens de formele regels van de klachtenverordening afgehandeld.

Ben je niet tevreden over de uitkomst van de door jou ingediende klacht, dan kun je de Nationale ombudsman inschakelen.