Inspreken bij een vergadering


Wil je iets delen over een onderwerp dat besproken wordt bij een openbare vergadering van het algemeen bestuur? Dan kun je daarvoor een verzoek indienen.

Een verzoek indienen

Uiterlijk 24 uur voor het begin van de vergadering dien je je verzoek om te spreken in bij de voorzitter. Dat kan schriftelijk. Hierbij vermeld je:

  • het agendapunt waarover je het woord wil voeren
  • je naam, adres en telefoonnummer

Je krijgt vervolgens een bevestiging.

Zo gaat spreken bij een vergadering

Na het openen van de vergadering geeft de voorzitter je het woord. Je krijgt hiervoor maximaal vijf minuten, of minder als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter of een lid van het algemeen bestuur vertelt vervolgens wat er met jouw inbreng gebeurt.

Uitzonderingen

Spreekrecht geldt alleen voor onderwerpen die op de agenda staan. Uitgesloten van spreekrecht zijn:

  • een besluit van het bestuur waartegen een (bestuurs)rechtelijke procedure open staat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een onderwerp waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Meer informatie

De meeste vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Wanneer deze zijn en wat de agendapunten zijn, vind je op de pagina bestuursinformatie.

Bekijk de agenda’s en stukken

Verzoek indienen of vraag stellen?

Gerard Broers

Functie
Coördinator bestuursondersteuning
Telefoon
073 - 615 66 31

Jeroen Kremers

Functie
Bestuursadviseur
Telefoon
073 - 61 56 614
E-mail
jkremers@aaenmaas.nl