BodemUp Brabant


Een vitale bodem is dé basis voor een duurzame voedselproductie, voldoende en schoon (drink)water en meer biodiversiteit. Boeren en tuinders hebben hierin een cruciale rol. Door het optimaliseren van hun bodemmanagement kan de kwaliteit van de bodems worden versterkt. Brabantse boeren kunnen zich hierover laten adviseren door bodemcoaches van BodemUp Brabant.

Bodemcoaches

Een bodemcoach heeft alle kennis in huis om boeren te adviseren over voor hen relevante en praktische bodemmaatregelen. Deze adviezen richten zich bijvoorbeeld op een betere bodemvruchtbaarheid, optimaliseren van de bemesting en ziekteresistentie. Of het tegengaan van verdichting, de vochthuishouding en het sluiten van kringlopen. Ook met vragen over versterking van het verdienmodel kunnen deelnemers bij de bodemcoach terecht.

Bodemmaatregelen

BodemUP Brabant is een project dat als doel heeft om grootschalig bodemmaatregelen te realiseren op agrarische bedrijven in Noord-Brabant. Het project heeft een looptijd van 5 jaar (2022–2027) en wordt gezamenlijk gefinancierd door het waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel, waterschap Brabantse Delta, waterschap Rivierenland, Brabant Water en de provincie Noord-Brabant. Het streven is om ca. 2000 agrariërs te werven als deelnemer. Zij krijgen via een bodemcoach advies op maat over passende bodemmaatregelen en stellen samen het BedrijfsBodemWaterPlan op (BBWP).

Wil jij meer halen uit je bodem? Meld je dan aan voor een adviestraject en krijg drie jaar lang gratis advies en toegang tot het BodemUp netwerk. Zo werken we samen aan een vitalere bodem en een betere waterkwaliteit.

Aanmelden

Meld je aan via de website van BodemUp Brabant via onderstaande button.

Meld je aan bij BodemUp

Aanmelden