Klachten over aanbesteden


Heb je een klacht over ons handelen bij een aanbestedingsprocedure? Dan kun je gebruik maken van onze Klachtenregeling Aanbesteding.

Klachtenprocedure bij aanbesteden

Bij een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen het waterschap en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe we in de aanbestedingsprocedure hebben gehandeld. Dat kan leiden tot een klacht. Hiervoor hebben we de Klachtenregeling Aanbesteding opgesteld. Het doel hiervan is om klachten over een aanbesteding op een laagdrempelige wijze af te handelen.

Goed om te weten

Een klacht is een schriftelijke melding waarin je als ondernemer aangeeft dat je het niet eens bent met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. De klacht moet betrekking hebben op Europese of nationale aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen. Onder nationale aanbestedingen vallen ook meervoudige onderhandse aanbestedingen. Je moet je klacht goed onderbouwen.
Wil je een klacht indienen over een aanbesteding? Bekijk dan eerst de uniforme klachtenregeling.

Bekijk de klachtenregeling aanbesteden (pdf, 76 kB)

Lees de toelichting uniforme klachtenregeling aanbesteden (pdf, 155 kB)

Klacht over aanbesteden indienen

Een klacht over aanbesteden indienen kan via het digitale formulier. Vul de vragen zo zorgvuldig en volledig mogelijk in.

Klacht over aanbesteden indienen