Groslijstmethodiek


We vinden het belangrijk om aannemers op een objectieve en transparante manier te selecteren. Daarom werken we met een groslijstmethodiek. Beschik je als aannemer over de juiste minimale certificeringseisen en kerncompetenties voor werken onder de € 1.500.000,- Dan kun je je aanmelden voor de longlist.

Voordelen van de groslijstmethodiek

Waterschap Aa en Maas werkt met de groslijstmethodiek, bestaande uit een short- en een longlist. Dat doen we om een aantal redenen:

  1. Wij vinden het belangrijk om de selectie van aannemers op een objectieve en transparantie manier uit te voeren. Dit wordt ook door de Aanbestedingswet voorgeschreven aan aanbestedende diensten.
  2. We willen ondernemingen die normaal gesproken niet in beeld zijn toch de mogelijkheid bieden om uitgenodigd te worden voor onderhandse aanbestedingen.
  3. We willen de administratieve lasten bij onderhandse aanbestedingen verminderen. Het gebruik van het digitale aanbestedingsplatform Negometrix levert hier een bijdrage aan.

Zo werkt het

Bij de Longlist wordt een zogenaamde doorlopende selectie toegepast, waarbij partijen zich op elk gewenst moment kunnen aanmelden.

Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de longlist, voor de onderhandse aanbestedingen van Waterschap Aa en Maas, doorloop je de volgende stappen.

Stappenplan

1

Stap 1

Ga naar de tender nr. 89172 Longlist van Aa en Maas en meld je aan.

2

Stap 2

Lees de beschrijving van de aanmeldingsprocedure en de spelregels in de tender.

3

Stap 3

Wij beoordelen je aanmelding en berichten je hierover.

4

Stap 4

Sta je op de longlist? Dan ding je mee in de loting voor inschrijving op onderhandse aanbestedingen vanaf € 150.000,-.

Bekijk de infographic

Beëindigen groslijstmethodiek voor rioolgemalen

Vanaf april 2023 maakt waterschap Aa en Maas geen gebruik meer van de groslijstmethodiek voor rioolgemalen.

In 2018 is waterschap Aa en Maas gestart met een groslijstmethodiek voor verschillende categorieën werkzaamheden. In eerste instantie zou de groslijstmethodiek een pilot voor één jaar betreffen en na dat jaar worden geëvalueerd. Inmiddels is de groslijstmethodiek bijna 5 jaar in gebruik. Recentelijk is de groslijstmethodiek voor categorie 4 ‘Aanleg en renovatie van rioolgemalen’ intern geëvalueerd door het waterschap. Hierbij is onder meer het volgende geconstateerd:

  • Het aantal projecten dat via categorie 4 van de groslijst (aanleg en renovatie rioolgemalen) wordt uitgezet is beperkt. Tussen de start van de groslijstmethodiek in 2018 en februari 2023 zijn er slechts vier projecten via deze groslijstmethodiek uitgevraagd;
  • Het is meerdere keren voorgekomen dat via de groslijstmethodiek uitgenodigde aannemers niet inschreven op een tender;
  • Het merendeel van de projecten op het gebied van rioolgemalen die de komende tijd uitgevoerd worden, betreffen renovaties. Daarbij ligt de focus vooral op het aanpassen/renoveren van de werktuigkundige en elektrotechnische installaties van rioolgemalen. Voor dit soort projecten worden bij voorkeur installatietechnische aannemers benaderd die flexibel zijn in de keuze voor techniek/installaties;
  • Vanuit het waterschap is er de wens om meer invloed te hebben op de ondernemingen die uitgenodigd worden voor een tender dan dat de huidige groslijstmethodiek mogelijk maakt.

Naar aanleiding van de gehouden interne evaluatie is het besluit genomen de groslijstmethodiek voor categorie 4 ‘Aanleg en renovatie van rioolgemalen’ te beëindigen en om per project op basis van ‘expert judgement’ de keuze voor de ondernemer of ondernemers die worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure te bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met technische en professionele vaardigheden, flexibiliteit in relatie tot technische keuzes, capaciteit en past performance. Ten aanzien van past performance geldt dat aannemers die in de afgelopen jaren voor het waterschap soortgelijke projecten op goede wijze hebben uitgevoerd vaker in aanmerking komen voor een uitnodiging voor een onderhandse uitvraag dan andere aannemers.

Installatietechnische aannemers die in de afgelopen jaren voor het waterschap soortgelijke projecten op goede wijze hebben uitgevoerd zijn: Aannemings- en Installatiebedrijf Kwakernaak BV, A.S. Zwaans BV, GMB Services, Modderkolk Projects & Maintenance B.V. en Remondis Smart Infra ’s-Hertogenbosch B.V. Naast deze aannemers kunnen/zullen periodiek ook andere aannemers benaderd worden voor meervoudig onderhandse uitvragen. Voor innovatieve projecten en/of speciale projecten met betrekking tot rioolgemalen wordt op basis van expert judgement de keuze voor de ondernemer of ondernemers die worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure bepaald.

Meer informatie

Wij vertrouwen erop hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of opmerkingen over deze mededeling kun je contact opnemen met Manfred Schiphof via tel: 088-178 80 00 of via e-mail: mschiphof@aaenmaas.nl.

Vragen? We helpen je graag!

Heb je vragen over het proces? Neem dan contact op met de heer E. Veldhuizen via telefoonnummer 088 – 178 80 00. 
Vragen over het platform Negometrix kun je rechtstreeks aan Negometrix stellen via telefoonnummer 085 – 208 46 66. 
Inhoudelijke vragen over de groslijst kun je stellen kun je stellen via de ‘vraag & antwoord-module’ in Negometrix.