Groslijstmethodiek


We vinden het belangrijk om aannemers op een objectieve en transparante manier te selecteren. Daarom werken we met een groslijstmethodiek. Beschik je als aannemer over de juiste minimale certificeringseisen en kerncompetenties voor werken onder de € 1.500.000,- Dan kun je je aanmelden voor de longlist.

Voordelen van de groslijstmethodiek

Waterschap Aa en Maas werkt met de groslijstmethodiek, bestaande uit een short- en een longlist. Dat doen we om een aantal redenen:

  1. Wij vinden het belangrijk om de selectie van aannemers op een objectieve en transparantie manier uit te voeren. Dit wordt ook door de Aanbestedingswet voorgeschreven aan aanbestedende diensten.
  2. We willen ondernemingen die normaal gesproken niet in beeld zijn toch de mogelijkheid bieden om uitgenodigd te worden voor onderhandse aanbestedingen.
  3. We willen de administratieve lasten bij onderhandse aanbestedingen verminderen. Het gebruik van het digitale aanbestedingsplatform Negometrix levert hier een bijdrage aan.

Zo werkt het

Bij de Longlist wordt een zogenaamde doorlopende selectie toegepast, waarbij partijen zich op elk gewenst moment kunnen aanmelden.

Om in aanmerking te komen voor plaatsing op de longlist, voor de onderhandse aanbestedingen van Waterschap Aa en Maas, doorloop je de volgende stappen.

Stappenplan

1

Stap 1

Ga naar de tender nr. 89172 Longlist van Aa en Maas en meld je aan.

2

Stap 2

Lees de beschrijving van de aanmeldingsprocedure en de spelregels in de tender.

3

Stap 3

Wij beoordelen je aanmelding en berichten je hierover.

4

Stap 4

Sta je op de longlist? Dan ding je mee in de loting voor inschrijving op onderhandse aanbestedingen vanaf € 150.000,-.

Vragen? We helpen je graag!

Heb je vragen over het proces? Neem dan contact op met de heer E. Veldhuizen via telefoonnummer 088 – 178 80 00. 
Vragen over het platform Negometrix kun je rechtstreeks aan Negometrix stellen via telefoonnummer 085 – 208 46 66. 
Inhoudelijke vragen over de groslijst kun je stellen kun je stellen via de ‘vraag & antwoord-module’ in Negometrix.