Belasting


Onze medewerkers zorgen 24 uur per dag voor veilig water, schoon water en voldoende water in Oost-Brabant. Dat doen we voor ruim 745.000 inwoners en bedrijven in 26 gemeenten. Om dit mogelijk te maken betaal je waterschapsbelasting. Vanaf februari ontvang je van De Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB) de belastingaanslag. Zij regelen de belastingzaken voor ons.

Belastingtarieven 2021

Zuiveringsheffing 2021

Onderwerp Tarief
Woning eenpersoonshuishouden                                                    . € 50,04
Woning meerpersoonshuishouden € 150,12
Niet-woningen vervuilingseenheid € 50,04

Watersysteemheffing 2021

Onderwerp Tarief
Ingezetene per woonruimte € 63,01
Gebouwd per  €100.000 van WOZ waarde woning € 34,82

Gebouwd, buitendijks gelegen gebouwde ontroerende zaken
25% van tarief gebouwd

€ 8,70
Ongebouwd, per hectare € 83,93
Ongebouwd natuurterrein, per hectare € 5,50

Ongebouwd, buitendijks gelegen ongebouwde onroerende
zaken, per hectare

€ 20,98
Ongebouwd verharde openbare wegen, per hectare € 167,86

Verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid
1 ve = 1 vervuilingseenheid, 1 persoonshuishouden
3 ve = 3 vervuilingseenheden, 2 of meerpersoonshuishoudens

€ 50,04

Soorten waterschapsbelasting

Zuiveringsheffing

Met de zuiveringsheffing betalen we de kosten voor het transporteren en schoonmaken van rioolwater dat ontstaat door bijvoorbeeld af te wassen, de was te doen en het toilet door te spoelen.

Watersysteemheffing

Met de watersysteemheffing betalen we de kosten voor het veilig en stevig houden van dijken en voldoende water voor landbouw en natuur. Er zijn drie soorten watersysteemheffing:

  • watersysteemheffing ingezetenen
  • watersysteemheffing gebouwd
  • watersysteemheffing ongebouwd

Welke belasting je betaalt, hangt af van je situatie.

Flyer Wat doet ons waterschap met jouw belastinggeld? (pdf, 306 kB)

Wie betaalt wat?

Huurder van een woning
De gebruiker van een woning (huurder of eigenaar) betaalt zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen.

Eigenaar van een woning of bedrijf
Eigenaren van een woning (of een ander gebouw) betalen watersysteemheffing gebouwd.

Eigenaar van onbebouwde grond of natuurterrein
Grondeigenaren betalen watersysteemheffing ongebouwd.

Vragen over belasting?

De waterschapsbelasting wordt opgelegd en geïnd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Dat is een samenwerkingsverband tussen elf gemeenten en waterschap Aa en Maas. Heb je een vraag over belastingen, de aanslag, (het wijzigingen van) je persoonlijke gegevens, automatisch betalen, wil je bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen? Dan kun je contact opnemen met BSOB.

Ter info: de NEN normen die genoemd worden in de belastingverordeningen liggen ter inzage op ons waterschapskantoor in Den Bosch.

Contact BSOB