Waterweetjeswandeling Starkriet

Waterbergingsgebied

Rond de eeuwwisseling richtten we Starkriet in als een waterbergingsgebied. Daarmee kunnen we hier 250.000 m3 water tijdelijk opslaan als er wateroverlast richting Helmond dreigt. Binnen Starkriet gaven we de Aa zijn kronkelende loop terug. Een automatische hoogwaterstuw aan de noordkant meet continue de hoeveelheid water in de Aa. Is dit te veel, dan laat de stuw geen water meer door. Vóór de stuw overstroomt de Aa, waarmee Starkriet volloopt. Een kade rondom zorgt ervoor dat het niet naar de omliggende percelen stroomt. Is er weer ruimte richting Helmond, dan laten we het gebied weer leeglopen.

Waterweetje

Een aangelegde smalle bosbeek helpt vissen om de Hoogwaterstuw te passeren. De beek is zo’n 400 meter lang en de ingelegde boomstammen en stobben zorgen ervoor dat vissen het hoogteverschil van de stuw kunnen overbruggen. Vervolgens kunnen ze via een betonnen vispassage vanuit de Eeuwelse Loop de Aa in Starkriet inzwemmen. De natuurlijke vispassage past niet alleen mooi in het landschap. Het vormt ook nog een goede leefomgeving voor planten en dieren omdat er altijd stromend water in de beek is. Ben je benieuwd naar meer waterweetjes? Maak dan de waterweetjes wandeling! Download de routebeschrijving hieronder.

Waterweetjes wandeling (pdf, 1.6 MB)

Voorproefje

Starkriet ligt in het Aa-dal Zuid. In maart 2023 rondden we samen met gemeente Asten en Someren een aantal projecten af voor een klimaatbestendig en natuurvriendelijk Aa-dal Zuid. Op deze video zie je prachtige beelden van hoe de Aa, de Kleine Aa, de Beekerloop en de waterbassins bij de Slievense Loop zich inmiddels ontwikkelen. De video begint bij Starkriet. Zo krijg je alvast een beeld van de mooie omgeving van deze waterweetjeswandeling.

video: Aa-dal Zuid eindfilm