Blauwe poort Laarbeek

Waterpoort van de Peel

‘Blauwe Poort Laarbeek’ verwijst naar de gemeente Laarbeek als waterpoort van de Peel. Het gebied werd vroeger aangeduid als De Leek en stond vaak onder water. Als het nu hevig regent, dan vult de waterberging zich met water vanaf het grote bedrijventerrein aan de overzijde van de N279.  Vanuit de waterberging wordt het water naar de waterhouderij gepompt. Met als resultaat: een grote bak met water als reserve voor de boeren in droge tijden.

Beken in een nieuw jasje

Niet ver van de waterberging stromen de Aa, de Snelleloop en de Boerdonkse Aa. Deze beken gaan we herinrichten om beter voorbereid te zijn op periodes van piekbuien en droogte door klimaatverandering. Door de beken meer te laten meanderen en oevers minder steil te maken, ontstaat er meer dynamiek in de beken. Dat is goed voor de biodiversiteit en waterkwaliteit. Met vispassages bij stuwen kunnen ook vissen zich beter verplaatsen.

Waterweetje

Duurzaamheid

De onderkant van de waterhouderij is afgesloten met drie centimeter dikke matten van bentoniet, aangevuld met een zandpakket. De matten worden wel zwelklei genoemd omdat ze zichzelf herstellen, ook als er bijvoorbeeld wortels of hout doorheen steekt. Daarom is de kans op lekkages klein en is de afdichting prima te onderhouden. Een duurzame oplossing.