Poseidon: samen werken aan een efficiënte afvalwaterketen en schoner water


Als waterschap willen we rioolwater zo schoon mogelijk maken. Gemeenten kunnen hier een bijdrage aan leveren door data te delen en het gemeentelijke rioolstelsel zo optimaal mogelijk in te zetten. Zo werken we samen aan een efficiënte afvalwaterketen en schoner water.

Pieken en dalen

Gemeenten verzamelen rioolwater in rioolbuizen. Vanuit de zogenaamde ‘overnamepunten’ wordt het naar onze rioolwaterzuiveringen gepompt. Wij zuiveren dit rioolwater onder andere met bacteriën. Die functioneren het beste als zij gelijkmatig gevoed worden met rioolwater, dus zonder pieken en dalen. Bij pieken stroomt er in korte tijd een grote hoeveelheid rioolwater door de buizen. Bijvoorbeeld door het ochtendritme van inwoners, als iedereen rond dezelfde tijd gaat douchen, en door regenbuien. Bij daluren stroomt er heel weinig rioolwater door de buizen.

Bufferen

Als gemeenten rioolwater tijdelijk bufferen in de riolering, dan kan de aanvoer naar onze rioolwaterzuiveringen gelijkmatiger verlopen. Dat kan natuurlijk alleen bij droog weer, omdat bij regen de rioolcapaciteit maximaal beschikbaar moet blijven. Met een gelijkmatige aanvoer kunnen de zuiveringsbacteriën hun werk optimaal doen. Zo kunnen we zorgen voor nog schoner water.

Datagestuurd zuiveren, met Poseidon

Om die optimale aanvoer te bereiken, ontwikkelen wij het zelflerende besturingssysteem met de naam Poseidon. Het systeem biedt kansen om onze kennis en kunde te ondersteunen met sturingsadviezen voor optimale aanvoer van rioolwater en het zuiveringsproces. Poseidon kan data van bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten en weersverwachtingen aan het systeem koppelen.  Die data komen samen op een digitaal platform en helpen onze vakmensen om de riolering en zuivering steeds slimmer te beheren en te bedienen. Bijvoorbeeld bufferen in het rioolstelsel wanneer we weten dat het niet gaat regenen. Maar ook advies om het zuurstofgehalte en de bacteriemassa op de rioolwaterzuivering in balans te houden.

In de eerste proef gaan we onderzoeken wat de sturingskwaliteit van Poseidon precies is op het zuurstofgehalte en de bacteriemassa. En in de tweede proef, Q1 2024, gaan we ervaren of een meer gelijkmatige aanvoer van rioolwater naar de zuivering echt vruchten afwerpt. Dit doen we op de zuivering in ’s-Hertogenbosch.

Toekomst

Op basis van de resultaten van de 2 proeven, zowel los van elkaar als samen, gaan we beoordelen of we Poseidon gaan voortzetten in ’s-Hertogenbosch. En mogelijk later ook op andere zuiveringen in samenwerking met andere gemeenten.

Poseidon

Het project is vernoemd naar Poseidon, de Griekse god van alle wateren.

Vragen? We helpen je graag!