Natte teelten als alternatief voor (ver)natte percelen


10 september 2021

Samen met Europese en Brabantse partners testen we of natte teelten zoals de lisdodde, wilgen of riet een alternatief bieden voor (ver)natte percelen. Het doel van natte teelten is om op geschikte plekken meer water vast te houden en zo de droogte in de omgeving te bestrijden. Ook kunnen ze een alternatief zijn voor de graslanden langs onze beken.

Eén van de proeven, in Overbrug bij Helmond

De eerste proeven met Lisdodde als vervanger van stro in een oesterzwammenkwekerij hebben laten zien dat er interessante verdienmodellen in de kleine kringloop mogelijk zijn. Om de financiële kant van deze en andere nieuwe toepassingen van de gewassen verder uit te werken, sluiten we aan bij het project Markt en Ketenvorming van het Veenweide Innovatie Centrum en het Innovatieprogramma Veen.

Heb je een nat perceel in ons beheergebied en wil je dat inzetten voor proeven met natte teelten? Neem dan contact op met hvandenelsen@aaenmaas.nl.

Carbon Connects

3% van het landoppervlak van de wereld is bedekt met veengebieden, dit zijn grote concentraties organisch materiaal die zich in de loop van de eeuwen hebben opgehoopt. Ze slaan twee keer zoveel koolstof op als alle staande bossen op aarde. Europa bevat 265.000 km2 van verschillende soorten veengebieden en als het uitdroogt, zal het van een koolstofput veranderen in een enorme, onstuitbare koolstofuitstoter.

Doel Carbon Connects

Carbon Connects heeft als doel om de grote koolstofvoetafdruk van veengronden in Noordwest-Europa verkleinen door de invoering van nieuwe biobased bedrijfsmodellen voor duurzaam landbeheer. Herstel van veengebied is een belangrijk onderdeel van onze wereldwijde doelstelling om net zero te bereiken. Gezond veengebied is een ongelooflijk koolstofreservoir en potentiële koolstofsink. Maar als het wordt aangetast, bedreigt dat de biodiversiteit, komen er verontreinigende stoffen vrij in het milieu en worden de doelstellingen voor beperking van en aanpassing aan klimaatverandering bedreigd.

De subsidieverstrekker voor onze projecten zijn Interreg North West Europe (NWE) en het IBP Zuidoostelijke Zandgronden.

Wat levert Carbon Connects op?

Carbon Connects werkt aan het stimuleren van de implementatie van nieuwe biobased bedrijfsmodellen voor duurzaam landbeheer. We verzamelen voorbeelden van succesvolle modellen, ondersteunen kennisuitwisseling via peer-to-peer-leerprogramma’s voor boeren en faciliteren landgebruik. In Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, het VK en Ierland zijn er tien proeflocaties opgezet om veelbelovende modellen te testen in de praktijk. We bevorderen een markt voor duurzame biobased (innovatieve) bouwmaterialen, brandstofbronnen en voedselproducten die op veengronden in Noordwest-Europa worden verbouwd, en een systeem van koolstof- en blue-creditregelingen voor landbouw op natte gronden.

Bekijk deze site voor meer informatie.

Looptijd: 2018 - 2023
Project partnersEuropean Landowners Organization, Phillipps Universität Marburg, LIT, Radboud Universiteit, Durham County Council, Staatsbosbeheer, LTO Noord, ILVO, Canal & River Trust, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, VLM, Agricultures & territoires, Wear Rivers Trust, The Rivers Trust and VHL.

Logo Carbon Connects