Aquathermieviewer


Aquathermie is een verzamelnaam voor het winnen van warmte uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). De Brabantse waterschappen hebben samen met de provincie Noord-Brabant een regionale aquathermieviewer opgesteld. Dit hulpmiddel voor o.a. gemeenten en energiecoöperaties brengt de potentie van aquathermie op provinciaal, waterschap en lokaal niveau gedetailleerd in beeld.

Als waterschap(pen) ondervinden we de effecten van de klimaatverandering als geen ander. Daarom spannen we ons dagelijks in om klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen we door te werken aan een energie- en klimaatneutraal en circulair waterschap. Waar mogelijk, ondersteunen we ook andere partijen die bijdragen aan het voorkomen van het opwarmen van de aarde.

Aquathermie als vervanger voor aardgas

Een voorbeeld hiervan is het faciliteren van aquathermie voor het duurzaam (aardgasloos) verwarmen van gebouwen. In het Klimaatakkoord is immers afgesproken dat hiervoor in 2050 geen aardgas meer gebruikt mag worden.

Inzicht in kansen voor een aquathermieproject

De aquathermieviewer toont welke warmtebronnen, zoals oppervlaktewater, rioolwater en drinkwater lokaal beschikbaar zijn. Gemeenten, lokale energiecoöperaties, initiatiefnemers of inwoners kunnen via de viewer een eerste indruk krijgen van de warmtepotentie en warmtevraag in een bepaald gebied. Op deze manier kan een eerste analyse gemaakt worden over de kansen voor een aquathermieproject. Daarnaast geven we in de viewer aan welke wateren wij zelf als meest kansrijk zien. Bekijk de viewer via onderstaande button.

Aquathermieviewer

Illustratie thermische energie uit oppervlaktewater.

Vragen? We helpen je graag!