Natte natuurparel Sang en Goorkens


Door het veranderende klimaat zullen lange periodes van droogte en extreme neerslag vaker voorkomen. Waterschap Aa en Maas ontwikkelt daarom natte natuur (moerasbos) in natuurgebied Sang en Goorkens. Met natte natuur bereiden we onze leefomgeving voor op de toekomst. Het gebied biedt ook vele andere kansen op het gebied van bijzondere natuur, recreatie en ondernemerschap.

Locatie

De natte natuurparel Sang en Goorkens ligt ten noordoosten van de Strabrechtse Heide, tussen de dorpen Mierlo en Lierop. Sang en Goorkens bestaat, van noord naar zuid, uit de deelgebieden Goorkens, ‘t Sang, Broekkamp, Het Broek en omgeving ‘t Voortje.

Wat gaan we doen?

 • We herstellen het grondwaterpeil om verdere verdroging tegen te gaan;
 • We verbeteren de waterkwaliteit van de beken in het gebied (Goorloop en Vleutloop);
 • We verbeteren het natuur- en landschapsbeheer;
 • We realiseren het Natuur Netwerk Brabant in het gebied.

Wat hebben we gedaan?

Tussen oktober 2013 en april 2014 voerden we al maatregelen uit om het watersysteem in en rond het natuurgebied opnieuw in te richten. We werkten aan herstel en verbeterden de waterkwaliteit van de natte natuurparel. We maakten het gebied aantrekkelijker voor planten, dieren en mensen. Dit deel van het project is inmiddels afgerond.

Planning

Binnen het projectgebied willen we nog aan de slag gaan met 270 hectare. Hiervoor moeten we ongeveer 93 hectare aan grond verwerven en opnieuw inrichten als natuur. Voordat we starten met de uitvoering, betrekken we de omgeving bij het proces. Betrokken gebiedspartijen en belanghebbenden zijn namelijk van cruciaal belang.

Samenwerkingspartners

 • Provincie Noord-Brabant
 • Gemeente Someren
 • Gemeente Geldrop-Mierlo
 • Staatsbosbeheer
 • Grondeigenaren
 • ZLTO
 • Groen Ontwikkelfonds Brabant