Renovatie stamriool Oss


We herstellen het stamriool tussen onze rioolwaterzuivering in Oijen en Oss. Dit riool is de hoofdverbinding tussen Oss en onze rioolwaterzuivering Oijen. Vanwege de lengte van dit stamriool (4,5 km) voeren we de werkzaamheden in fases uit. Inmiddels zitten we in de vierde en laatste fase (1,5 km). Dit deel loopt hemelsbreed van de Paalakkerweg tot aan de Brabantstraat in Oss.

Wat doen we?

We renoveren het stamriool Oss van binnenuit via meerdere ingangspunten. Het rioolwater voeren we via een tijdelijke bovengrondse leiding met bijbehorende pompinstallaties af.

Waarom doen we dit?

Het stamriool Oss voert al het rioolwater van Oss en omliggende kernen in zowel de gemeente Oss als ’s-Hertogenbosch af naar de rioolwaterzuivering Oijen. Het stamriool is aangelegd in de jaren ’60 en inmiddels sterk is verouderd. Na afronding van de renovatie kan het stamriool weer decennialang zijn werk blijven doen.

Planning

De werkzaamheden voor deze laatste fase zijn begin april 2022 gestart en naar verwachting begin maart 2023 afgerond. De werkzaamheden zijn globaal te verdelen in de volgende stappen:

Stap 1: Voorbereidingen renovatie en tijdelijke pompinstallatie

In maart 2022 zijn we begonnen met het inrichten van de bouwplaatsen, plaatsen van verkeersmaatregelen en plaatsen van een tijdelijke leiding met pompinstallatie om de werking van het riool in stand te houden. De tijdelijke leiding met pompinstallatie is op 1 juni 2022 in werking gezet.

Stap 2: reinigen en herstellen stamriool

In mei 2022 zijn we gestart met het reinigen van het stamriool voorafgaand aan de renovatie. Het reinigen wordt gedaan met behulp van vrachtwagens welke bij diverse openingen langs het traject van het stamriool staan geparkeerd. Deze werkzaamheden worden naar verwachting medio juli afgerond.

Stap 3: renovatie stamriool

Vanaf medio juli 2022 tot begin december wordt de interne renovatie van het stamriool uitgevoerd. Werkzaamheden zijn alleen merkbaar bij de werkputten en resulteren enkel in vrachtverkeer dat direct naar de werklocaties gaat en zich niet in de wijk bevind.

Stap 4: opruimen

De renovatie van het stamriool is begin december 2022 gereed. Als de werkzaamheden af zijn, worden de tijdelijke leiding, pompinstallatie en overige maatregelen weer verwijderd en daar waar nodig het terrein hersteld. Tijdens deze periode zijn weer werkzaamheden in de wijk op het traject van het stamriool merkbaar. Bij het afbreken van de tijdelijke leiding en pompinstallatie wordt gebruik gemaakt van mobiele kranen en vrachtwagens. De formele oplevering staat gepland voor begin maart 2023.

Hinder of overlast?

De werkzaamheden kunnen soms tot hinder of overlast leiden. Dit proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Ervaar je toch hinder of overlast? Mail dan naar stamrioolossfase4@kragten.nl. GW Leidingtechniek is de aannemer en Kragten verzorgt het omgevingsmanagement met de omwonenden.

Is er buiten de werktijden of in het weekend sprake van een calamiteit? Bel dan naar het calamiteitennummer 0492-579644.

Video fase 4 met projectleider en uitvoerder

DTV Nieuws nam een kijkje en interviewde onze projectleider Johannes Boersma en Harm van Ganzenwinkel, de directeur van de uitvoerder GW Leidingtechniek. DTV Nieuws bekeek ook de bijzondere werkomstandigheden in de donkere, lage koker onder de grond. Dit leverde mooie beelden op!

Video renovatie riool Oss fase 3

In opdracht van waterschap Aa en Maas heeft GW Leidingtechniek BV een deel van het riool tussen Oss en Oijen (ruim 1600 meter) gerenoveerd in de periode van december 2020 tot en met april 2022.
De film is gemaakt door Thomas van den Berk van Tommy Tin.

Bekijk de uitgebreide video van DTV Nieuws